Vyriausybė dar birželio mėnesį priėmė nutarimą, kuriuo nuo 2022 metų sausio 1 dienos likviduojamas Hipotekos registras, kurio valdytoja - Teisingumo ministerija. Kitu nutarimu Vyriausybė nusprendė reorganizuoti taip pat Teisingumo ministerijos valdomą Sutarčių registrą - nuo kitų metų jį pakeis Sutarčių ir teisių suvaržymų registras. Abiejų šių registrų tvarkytojas, atsakingas už techninę jų priežiūrą yra Registrų centras.

Registrų centras jau baigia įgyvendinti minėtų registrų modernizavimo projektą, kurio metu bus sukurtos ir į Registrų centro savitarnos sistemą integruotos naujos elektroninės paslaugos. Pirmoji iš jų - galimybė elektroniniu būdu be notaro tvirtinimo sudaryti kilnojamojo turto įkeitimo sandorį tarp juridinių asmenų (bendrovių, organizacijų ir kt.) ir registruoti šį sandorį Sutarčių ir teisių suvaržymų registre.

"Dažniausiai juridiniai asmenys įkeičia transporto priemones, pinigines lėšas, turtines teises, gamybos įrangą. Iki šiol sandorio šalys kreipėsi į notarą, kad šis parengtų sandorio projektą, o vėliau, šalims jį pasirašius, patvirtintų notarine tvarka, - kalba Registrų centro Paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė. - Įdiegus pakeitimus juridiniai asmenys sutarties projektą sudaryti, įrašyti visus duomenis, juos patikrinti ar papildyti sutartį papildomais duomenimis galės patys Registrų centro savitarnoje. Suderintą sutartį tereikės pasirašyti elektroniniu parašu ir pateikti registruoti".

Jos teigimu, šiuo metu Hipotekos registre neregistruojami kilnojamojo turto įkeitimo sandoriai, kai įkeistas turtas perduodamas saugoti kreditoriui, pavyzdžiui, įkeistas automobilis saugomas kreditoriaus aikštelėje. Tačiau jau nuo kitų metų sandorio šalys tokį sandorį galės registruoti naujajame Sutarčių ir teisių suvaržymų registre, o visus veiksmus bus galima greitai ir nesudėtingai atlikti Registrų centro savitarnoje.

Išregistruoti hipoteką galės patys gyventojai

Kita naujovė bus aktuali didesnei daliai gyventojų, kurie grąžinę paskolą ar kreditą dar turi kreiptis į kredito įstaigą ir notarą, kad iš registro būtų išregistruota hipoteka. Nuo kitų metų, sandorio šalys galės pačios pateikti prašymą Registrų centrui iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro ar Nekilnojamojo turto registro išregistruoti pasibaigusį įkeitimą (hipoteką). Svarbi sąlyga - įkeitimu (hipoteka) užtikrinta prievolė turi būti tinkamai įvykdyta. Jei tokį prašymą teiks skolininkas, kreditorius elektroniniu būdu gaus pranešimą, kad tokį prašymą patvirtintų.

"Tikime, kad elektroninių paslaugų plėtra ne tik leis sutaupyti brangų gyventojų ir verslo laiką, bet kartu prisidės ir prie valstybės pažangos, pasinaudojant skaitmenizacijos teikiama nauda. Šiuolaikiškos ir visuomenės poreikius atitinkančios paslaugos yra Registrų centro prioritetas, todėl kasdien peržiūrime savo teikiamų paslaugų spektrą ir ieškome galimybių kuo daugiau jų perkelti į vartotojams patogią ir priimtiną skaitmeninę erdvę", - teigia D. Vilytė.

Be to, Sutarčių ir teisių suvaržymų registre nuo kitų metų atsiras galimybė registruoti kituose registruose neregistruojamų daiktų, pavyzdžiui kompiuterinės įrangos, pramonės įrenginių, dviračių, paspirtukų, keturračių ar baldų, nuomos ir panaudos sutartis. Šios sutartys yra rašytinės, tačiau iki šiol nebuvo galimybės jų registruoti valstybės registruose ir tokiu būdu jas išviešinti.

Nauja aplikacija duomenų teikėjams

Modernizavimo projekto metu taip pat ketinama sukurti naują programinę priemonę, kuri bus skirta duomenų teikėjams (notarams, antstoliams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, "Sodrai", teismams) teikti duomenis  į Nekilnojamojo turto registrą ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registrą. Naująja programa duomenų teikėjai galės parengti įkeitimo (hipotekos) sandorį, nustatyti priverstinį įkeitimą (hipoteką) ir teikti duomenis apie šiuos sandorius, taip pat duomenis apie sudarytas neregistruojamų daiktų lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai, ar pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartis, taip pat nuomos (panaudos) sutartis, šių sutarčių pakeitimus ar pabaigas, taip pat apie notaro vykdomojo rašto atlikimą.

Vyriausybės sprendimu nuo kitų metų sausio panaikinus Hipotekos registrą į Sutarčių ir teisių suvaržymų registrą perkeliami kilnojamųjų turtų įkeitimai (išskyrus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų turtinių teisių įkeitimus), laivų ir orlaivių hipotekos, įmonės hipotekos. Sutarčių ir teisių suvaržymų registre taip pat bus registruojamos neregistruojamų daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartys, šių daiktų pirkimo-pardavimo sutartys su atpirkimo teise sutartys, lizingo (finansinės nuomos) sutartys ir neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys.

Į Nekilnojamojo turto registrą iš likviduojamo Hipotekos registro bus perkeltos nekilnojamojo daikto hipotekos ir turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimai. Duomenys apie hipotekas ir įkeitimus bus teikiami bendrame dviejų registrų duomenų išraše.

Svarbu susiplanuoti savo darbus

Įgyvendinant numatytą pertvarką Registrų centras šių metų gruodžio 31 - sausio 4 dienomis vykdys esminius pertvarkomo Hipotekos registro duomenų migravimo į Nekilnojamojo turto registrą ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registrą darbus. Dėl duomenų migravimo ir programinių priemonių atnaujinimo laikinai bus stabdomas duomenų teikimas į Hipotekos registrą, taip pat šio registro duomenų teikimas duomenų gavėjams. Duomenų teikimo ir objektų registravimo veikla vėl bus atnaujinta kitų metų sausio 4 dieną.

Duomenis į minėtus registrus teikiančios ir gaunančios institucijos raginamos iš anksto susiplanuoti savo laiką, kad suplanuoti modernizavimo darbai sukeltų kuo mažiau nepatogumų.

Registrų centro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: