Dar rugpjūčio pabaigoje Policijos generalinis komisaras patvirtino policijos veiksmų, stiprinant kaimiškų vietovių gyventojų saugumą, planą. Tuomet akcentuota, kad šis planas leidžia komisariatų pareigūnams pakankamai laisvai organizuoti veiklą, atsižvelgiant į tam tikros teritorijos specifiką. Tačiau kiekvieno teritorinio policijos komisariato viršininkas yra asmeniškai atsakingas už šio plano įgyvendinimą ir glaudų policijos ir seniūnų bendradarbiavimą bei visos šios veiklos koordinavimą. Šalies policijos įstaigoms nurodyta organizuoti (dalyvauti socialinių partnerių organizuojamuose) pasitarimus, posėdžius, susirinkimus su seniūnijos teritorijoje veikiančiais instituciniais socialiniais partneriais aktualiais saugios aplinkos kūrimo klausimais. Reaguojant į tai, vakar, rugsėjo 8-ąją, Jonavos r. PK patalpose vyko pareigūnų bei Jonavos rajono kaimiškų seniūnijų seniūnų susitikimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas dėl seniūnijose taikytino gyventojų aptarnavimo modelio.

Kiekvienoje seniūnijoje buvo galima pasirinkti vieną iš dviejų modelių. Pirmasis galimas modelis – kai pareigūnai iš anksto nustatytu ir paskelbtu laiku bus seniūnijos patalpose ir aptarnaus atvykstančius žmones. Antrasis - aktyvus gyventojų aptarnavimo modelis, kai pareigūnai iš anksto nustatytu ir paskelbtu laiku dirba ne seniūnijos patalpose, o seniūnijos centre (miestelyje ar kaime), kur užtikrina viešąją tvarką, lanko nepilnamečių susibūrimo vietas, švietimo ir ugdymo įstaigas, prekybos vietas, tikrina šalia besiburiuojančius nuolatinius klientus, galimas nelegalios prekybos vietas, kitus rizikos židinius, užsiima prevencine veikla, pagal galimybes, užtikrina eismo saugumą. Tačiau jei į seniūniją atvyksta žmogus, kuris pageidauja gyvai susitikti su pareigūnu, susisiekus su pareigūnu jis atvyksta pasikalbėti.

Susitikimo dalyviai vieningai pasirinko antrąjį gyventojų aptarnavimo modelį. Šis ir bus taikomas.

Jonavos r. PK tikisi, kad numatomi policijos veiksmai sustiprins kaimiškų vietovių gyventojų saugumą.

Taip pat skaitykite: