Jonavos rajono savivaldybės administracija parengė naują Jonavos rajono nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą, kurį planuoja teikti tarybai tvirtinti artimiausiame posėdyje.

Siūlomas NVO finansavimo tvarkos aprašas pakeistų iki šiol galiojantį Bendruomenių rėmimo tvarkos aprašą, jį išplėstų ir leistų taikyti plačiau. Viename tvarkos apraše siekiama susisteminti visą finansavimą, kuris skiriamas NVO iš savivaldybės biudžeto.

Ketvirtadienį šį tvarkos aprašo projektą rajono savivaldybės mero pavaduotoja Birutė Gailienė ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė nuotoliniu būdu aptarė su Jonavos rajono NVO atstovais.

„Įvairių krypčių bendruomeninių organizacijų projektinę veiklą rajono savivaldybė finansiškai remia jau daug metų. Manome, kad šios organizacijos, jų nariai sudaro nemenką socialinį kapitalą rajone, kitaip tariant, yra svarbi grandis, stiprinanti savivaldos ir gyventojų tarpusavio pasitikėjimą, o kartu prisidedanti prie viešosios politikos sprendimų kokybės“, - sako mero pavaduotoja B. Gailienė.

NVO tarybos ir Bendruomeninių organizacijų tarybos atstovai pritarė parengtam projektui, išsakė savo pasiūlymus bei pastebėjimus. Susitikime sutarta, kad nauja tvarka užtikrins Jonavos rajono savivaldybėje registruotų ir veikiančių NVO bei jų projektų tęstinumą ir finansavimo skaidrumą.

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Taip pat skaitykite: