Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) pastaruoju metu gauna skundų dėl netinkamai vykdomos licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos. Atlikus patikrinimus 2022 m. buvo nustatyta atvejų, kai privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir privalomojo pirmosios pagalbos mokymo praktiniai užsiėmimai ir jų vertinimas vykdomi nuotoliniu būdu. Tai prieštarauja nustatytiems reikalavimams, todėl atsakingiems asmenims už pažeidimus taikytos poveikio priemonės ir nurodytas terminas pažeidimus pašalinti.

Pastebėjus netinkamai organizuojamus mokymus ar iškilus klausimų dėl jų organizavimo tvarkos, rekomenduojame konsultuotis su mokymų vykdytoju. Negavę išsamios informacijos ar nesulaukę geranoriško bendradarbiavimo,  galite kreiptis į NVSC, kuris pakonsultuos ir / ar, esant poreikiui, įvertins organizuojamų mokymų atitiktį reikalavimams.

Koks mokymų tikslas?

Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, pradinis gaivinimas, kraujavimo stabdymas, gyvybei pavojingų būsenų atpažinimas, pažeistos kūno dalies (esant lūžimui ar išnirimui) imobilizavimas, tai yra privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų dalis, kurių tikslas – paruošti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti pirmąją pagalbą.

Privalomaisiais higienos įgūdžių mokymais siekiama suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti savo ir aplinkinių sveikatą. Šių mokymų metu suteikiamos žinios apie asmens bei rankų higienos svarbą, užkrečiamąsias ligas (sukėlėjų grupes, savybes, plitimo kelius), dezinfekciją, sterilizaciją, užkrečiamųjų ligų profilaktikos principus. Specialiųjų higienos įgūdžių programų turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus.

Tam tikrose veiklos srityse dirbantiems asmenims privaloma išklausyti pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus. Išsamią informaciją apie tai, kas ir kokiu periodiškumu privalo išklausyti šiuos mokymus, rasite čia 

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai tikslas – suteikti žinių apie šių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai bei jo aplinkai, elgsenai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui, taip pat žinių apie piktnaudžiavimo socialinius padarinius, pirmąją pagalbą apsinuodijus alkoholiu ir minėtomis medžiagomis, rizikingo, žalingo vartojimo bei priklausomybės kriterijus.

Šie mokymai skirti:

  • transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • pilnamečiams asmenims, kuriems yra paskirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programoje.

Į ką reikia atkreipti dėmesį prieš dalyvavimą mokymuose:

Privalomieji mokymai yra licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, tad juos  organizuoti ir vykdyti gali tik tokį leidimą (licenciją) turintys asmenys. Informacija apie išduotas, sustabdytas, panaikintas licencijas yra skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas gali vykti:

  • asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose;
  • mokantis savarankiškai;
  • nuotoliniu būdu (turi vykti virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje pateikiama mokomoji medžiaga, atliekamos užduotys, interaktyviai bendraujama su mokymus vykdančiu asmeniu, apskaitomas mokymosi laikas nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrinamas teorinių žinių ir įgūdžių atestavimas ir informacijos apsauga).

Atkreipiame dėmesį, kad pagal nustatytus reikalavimus, ne mažiau kaip 30 proc. mokymo programų trukmės turi būti skiriama praktiniams užsiėmimams (pratyboms) ir užduotims atlikti. Praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas gali vykti:

  • asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose;
  • mokantis savarankiškai (teorinę mokymų dalį pasirengus savarankiškai – praktiniai užsiėmimai ir jų vertinimas vykdomas kontaktiniu būdu).

Ne mažiau kaip 60 proc. mokymo programų trukmės turi būti skiriama praktiniams užsiėmimams (pratyboms) ir užduotims atlikti. Praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių.

Svarbu žinoti, kad privalomojo pirmosios pagalbos mokymo praktiniai užsiėmimai ir jų vertinimas negali vykti nuotoliniu būdu, kadangi mokymų metu turi būti naudojamos priemonės ir įranga (pvz., žmogaus gaivinimo manekenai, motorinės transporto priemonės, įtvarai, defibriliatoriaus treniruoklis ir kt.),  kad dalyviai įgytų praktinių įgūdžių, kuriuos būtina įvertinti prieš jiems suteikiant sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus.

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai gali vykti tik asmenims fiziškai dalyvaujant mokymuose.

Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.

 

NVSC informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: