Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje sekmadienį paminėtos 100-osios kunigo, Jonavos rajono Garbės piliečio Vinco Algirdo Pranckiečio gimimo metinės.

Ilgametis Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, monsinjoras V. A. Pranckietis gimė 1923 m. sausio 7 d. Buvęs Sibiro tremtinys visą gyvenimą paskyrė ganytojiškam pašaukimui, mylėjo kiekvieną artimą ir dalijo savo meilę sutiktiems žmonės.

„Daugeliui Jonavos gyventojų teko vienaip ar kitaip gerbiamą monsinjorą pažinti – ne vieną jis krikštijo, tuokė, ar tiesiog paguodos žodį sunkią minutę sakė.

Man Prelatas visuomet buvo šviesos žmogus – be pykčio, be arogancijos, be pagiežos. Daugelį metų praleidęs tremtyje jis, rodos, tikrai turėjo priežasčių nusivilti likimu, tačiau priešingai – tai buvo kuriantis, telkiantis, vienijantis Kunigas“, - sako rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

Atsidėjęs kūrybiniam darbui, kunigas V. A. Pranckietis parašė keturias knygas: „Baikalo žvejys“ (1998 m.), „Ne vien duona...“ (1999 m.), „Vynmedis ir jo šakelės“ (2005 m.), „Padraugaukime“ (2008 m.). Taip pat yra išlikę jo rankraščiai „Laba“, „Pašaukti šviesos tarnystei“, „Tėviškė ir jos problemos“ (2012 m.). 

2000 m. V. A. Pranckiečiui, kaip nenuilstančiam katalikybės, dorovės ir moralės tiesų skleidėjui, daug jėgų ir sumanumo įdėjusiam bažnyčių atkūrimui ir gražinimui, suteiktas Jonavos rajono Garbės piliečio vardas.

Kunigas mirė 2016 m. gegužės 3 d., palaidotas Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios šventoriuje.

Jonavos r. savivaldybės info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: