Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. vasario 6 d. 15.00 – 16.00 val. nuotoliniu būdu naudojant prisijungimo nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/2037422731 (Passcode (slaptažodis): 123) 

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: