Šių metų lapkritį įsigaliojo naujos redakcijos Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklės. Dabar leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus gali būti išduodamas ne tik palaidoto žmogaus giminėms, bet ir palaidoto žmogaus sutuoktinio, partnerio prašymu, juridiniams asmenims (Kultūros ministerijos įgaliotai institucijai ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui), kai reikia ekshumuoti palaikus istorinės atminties išsaugojimo ar tyrimo tikslais.

Sutrumpėjo leidimo išdavimo laikas – nuo 10 iki 3 darbo dienų, jei pareiškėjas su prašymu pateikia visus būtinus dokumentus.

Kaip ir anksčiau, už leidimo išdavimą imama valstybės rinkliava, kuri pareiškėjo vardu turi būti sumokėta iki leidimo ar jo dublikato išdavimo. NVSC duomenims apie sumokėtas valstybės rinkliavas patikrinti naudoja Mokesčių mokėtojų registro duomenis, tačiau jau pildant prašymą būtina pateikti  informaciją (patvirtinimą) apie sumokėtą rinkliavą.

Mokestis už šią paslaugą yra nepasikeitęs:
už leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimą imama 5,7 Eur valstybės rinkliava;
už  leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus dublikato išdavimą  –   3,7 Eur.

Leidime nurodomos ne tik privalomos ekshumavimo sąlygos, bet ir asmeninės apsaugos priemonės, kurias rekomenduojama dėvėti ekshumuojant mirusio nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos žmogaus palaikus.

Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus reikalingas ekshumuojant palaikus net ir pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus kapinėse nereikia atkasant palaidotas urnas, perkeliant urnas iš vienos kolumbariumo nišos į kitą ir perkeliant laidojimo rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, išskyrus atvejus, kai atidaromas karstas.

Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmogaus palaikus išdavimo taisykles galite rasti čia:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429744/asr

Naują prašymo formą ir daugiau informacijos apie šį leidimą rasite čia: https://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-ekshumuoti-zmogaus-palaikus-jo-dublikato-isdavimas-lngm-issuance-of-a-permit-to-exhume-human-remains-and-a-duplicate-permit/-77;10331.html

NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: