Kasmet tenkinant darbuotojų trūkumo iššūkį darbo rinkoje Lietuva leidžia darbdaviams įsivežti darbo jėgos iš trečiųjų šalių supaprastinta tvarka, nustatant kvotą palengvintam užsieniečių įdarbinimui pagal profesiją, kuri įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą. Tokiu atveju darbdaviams nereikia kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimo dirbti ar sprendimo dėl darbo atitikties nurodytam užsieniečiui išdavimo.

Užimtumo tarnyba informuoja, kad lapkričio 17 d. pasibaigė nustatyta kvota paslaugų ir statybos sektoriuose. Tai rodo Migracijos departamento pateikti duomenys.

„Dabar minėtų sektorių darbdaviai, norintys įdarbinti užsienietį iš trečiosios šalies, išskyrus Ukrainos piliečius, privalo kreiptis į Užimtumo tarnybą ir gauti leidimą dirbti Lietuvoje arba sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams“, – teigė Užimtumo tarnybos užsieniečių įdarbinimo koordinatorė Ernesta Varnaitė.

Prieš pateikdamas dokumentus dėl leidimo dirbti ar sprendimo dėl darbo atitikties išdavimo užsieniečiui, darbdavys Užimtumo tarnyboje turi įregistruoti laisvą darbo vietą ne trumpesniam kaip 5 darbo dienų terminui.

Jei per nurodytą laikotarpį neatsiranda tinkamų kandidatų Lietuvoje, darbdavys turi teisę pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus dėl leidimo dirbti ar sprendimo dėl darbo atitikties užsieniečiui išdavimo.

Dokumentų formas darbdaviai gali rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Darbdavių pateikti dokumentai dėl leidimų dirbti ar sprendimų dėl darbo atitikties užsieniečiams išdavimo, jei jų nereikia tikslinti ar papildyti, įprastai yra išnagrinėjami per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos. 

Užimtumo tarnyba primena, kad šiems metams buvo nustatyta 35950 kvota trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams. Didžioji jos dalis – 60,1 proc. (21600) teko paslaugų sektoriui, statybų – 25 proc. (9100).  

Kvota trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams ateinantiems metams nustatoma įvertinus situaciją darbo rinkoje, jos pokyčius, kvotos išnaudojimą ekonominėse veiklose, bei darbo sutarčių, sudarytų su užsieniečiais skaičių. Siūlymas teikiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, patvirtina trūkstamų profesijų kvotas kitiems metams.

Užimtumo tarnybos info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: