Registrų centro duomenimis, iki šiol metines finansines ataskaitas už 2021 metus jau yra pateikę apie 113 tūkst. juridinių asmenų. Tai yra 59 proc. visų juridinių asmenų, turinčių prievolę pateikti finansinę ar veiklos ataskaitą už praėjusius metus.

"Finansines ataskaitas pateikusių ir, svarbiausia, tai laiku padariusių juridinių asmenų skaičius kasmet auga. Nors gali atrodyti, kad pateikusiųjų dalis nėra tokia jau didelė, tačiau tai yra didžiausias kiekis gautų finansinių ataskaitų per pastaruosius keletą metų. Džiaugiamės, kad vis didesnis kiekis įmonių ir organizacijų supranta ir vertina finansinių ataskaitų teikimo svarbą visuomenei ir verslo bendruomenei", - kalba Registrų centro Juridinių asmenų departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Jos vertinimu, aktyvesni finansinių ataskaitų teikimą šiemet paskatino kelios priežastys.

"Visų pirma, tai tarp juridinių asmenų ir jų vadovų bei dalyvių vis labiau įsivyraujantis suvokimas, kad finansines ataskaitas teikti yra ne tik reikalinga, bet ir naudinga. Antra, tai ir praktiniai aspektai - valstybės teikiama parama ar galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Trečia, šiemet nemažą dėmesį skyrėme ataskaitų nepateikusiems ir paramos gavėjo statusą turintiems subjektams - išsiuntus perspėjimus dėl šio statuso panaikinimo 6 tūkst. organizacijų, apie pusė jų suskubo pateikti ataskaitas. Galiausiai, ne paskutinį vaidmenį suvaidino ir Registrų centro aktyviai vykdomas neveikiančių juridinių asmenų likvidavimas iš išregistravimas", - priežastis vardina J. Kazlauskienė.

Registrų centras šiemet ir vėl pirmiau siekė dialogo su finansinių ataskaitų nepateikusiais juridiniais asmenimis - visą vasarą jiems buvo siunčiami laiškai su priminimais atlikti teisės aktuose numatytą prievolę ir pateikti ataskaitas. Be to, ne pelno siekiančioms organizacijoms - asociacijoms, viešosioms įstaigoms bei labdaros ir paramos fondams, buvo išsiųsti perspėjimai apie riziką prarasti paramos gavėjo statusą.

Nors skaičiuojama, kad prievolę pateikti finansines ataskaitas už 2021 metus turi apie 190 tūkst. juridinių asmenų, iš šio skaičiaus reikėtų eliminuoti  kelias dešimtis tūkstančių juridinių asmenų, kurie jau ne vienerius metus Registrų centrui išvis neteikia jokių duomenų apie save ar savo veiklą ir jiems Registrų centras inicijuoja likvidavimą ir išregistruoja iš Juridinių asmenų registro. Iki šiol dėl šios priežasties jau buvo išregistruota apie 22,5 tūkst. juridinių asmenų, o iki 2025 metų numatoma išregistruoti iš viso apie 85 tūkst. neveikiančių juridinių asmenų.

Kodėl svarbu pateikti?

Juridinių asmenų teikiamų ataskaitų tikslas - patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, kurie daugeliui finansinių ataskaitų vartotojų padeda priimti ekonominius sprendimus. Tai ne tik didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka, bet ir padeda priežiūrą vykdančioms institucijoms, žiniasklaidai ir visuomenei objektyviai vertinti juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį, geriau atlikti savo darbą.

Duomenų apie savo veiklą ir finansinius rezultatus nepateikusių įmonių ar organizacijų vadovams gali grėsti ir teisinės pasekmės, įmonė gali susilaukti baudų, netekti paramos gavėjo statuso, susidurti su kitais veiklos trukdžiais ar galiausiai patirti reputacinę žalą.

Laiku nepateikus finansinės ataskaitos rizikuojama užsitraukti administracinę atsakomybę - Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo 200 iki 3 tūkst. eurų. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.

Be to, vėluojantys ar finansinių ataskaitų apskritai neteikiantys juridiniai asmenys gali būti likviduoti ir išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, taip pat rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso ar susidurti su keblumais dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: