Nuo šiol licencijuotos pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijos privalės turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad jos finansuos pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, tvarkymą. Aplinkos ministras patvirtino tvarkos aprašą, kuris nustato reikalavimus šiems finansiniams dokumentams, gautų lėšų kaupimui ir naudojimui.

Licencijuotos pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijos turės pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai minėtos banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties projektus iki birželio 15 d., o jų originalus iki liepos 1 d.

Tai vienas iš pakuočių atliekų tvarkymo sistemos pertvarkos žingsnių, kuris leis užtikrinti stabilų pakuočių atliekų tvarkymo finansavimą, jei licencijuotos pakuočių  gamintojų ir importuotojų organizacijos nevykdys šios prievolės. Jos privalo finansuoti ne tik komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą, bet ir rūšiuojamojo surinkimo  infrastruktūros įrengimą, atnaujinimą, priežiūrą, šių paslaugų  administravimą.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme numatyta, kad banko garantijos arba laidavimo draudimo suma  turi būti lygi 1/4 komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui bei pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirtos lėšų sumos, nurodomos organizacijos metinėje ataskaitoje.

Tvarkos apraše nustatyti ir kiti reikalavimai banko garantijoms ar laidavimo draudimo sutartims, banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių derinimo su Aplinkos apsaugos agentūra tvarka, terminai.

Taip pat parengti savivaldybių, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ar gamintojų-importuotojų organizacijų parinktų atliekų tvarkytojų, kurie teiks komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo paslaugą, kreipimųsi dėl banko garantijos ar laidavimo draudimo išmokos pagrįstumo kriterijai. Nustatyta, kokius pagrindžiančius dokumentus reikia kartu pateikti.

Šiomis nuostatomis siekiama išvengti konfliktinių situacijų tarp gamintojų ir importuotojų  bei savivaldybių (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) ar pakuočių atliekų tvarkytojų. Kartu taip bus užtikrintas balansas tarp pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančių subjektų teisių ir pareigų.

Šį tikslą padės įgyvendinti Aplinkos apsaugos agentūra, kuri, kaip nepriklausoma įstaiga, vertins savivaldybių (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) ar pakuočių atliekų tvarkytojų pateiktus kreipimusis dėl garantijos ar laidavimo draudimo išmokų.

Su patvirtintu Gamintojų ir importuotojų organizacijų banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių, įrodančių, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas, sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia

 Aplinkos ministerijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: