Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2023 metais grafiką.

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškos paramai investicijoms į žemės ūkio valdas (subsidijos bei finansinės priemonės) gauti bus priimamos nuo kovo 1 d. iki gegužės 2 d. Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu bus remiami visi žemės ūkio sektoriai.

Tik pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovams bus skirtas kvietimas rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais teikti paraiškas investuoti į žemės ūkio valdas. Šiam kvietimui teikti paraiškas paramai gauti taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai.

Bus skiriama parama pelno nesiekiančioms investicijoms. Pagal veiklos sritį „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ paraiškas bus kviečiama teikti  nuo sausio 16 d. iki kovo 17 d., o pagal „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ – kovo 1 d. – gegužės 12 d.

Ūkio ir verslo plėtra

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, tai galės daryti nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. Tuo pačiu metu paraiškas galės teikti ir smulkūs pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovai.

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

Siekiantys gauti paramą miškui veisti, tai bus kviečiami daryti kovo 13 d. – gegužės 31 d.

Paraiškos pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ bus priimamos gegužės 2 d. – birželio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, vyks kovo 1 d.-gegužės 2 d.

Bendradarbiavimas

Į paramą smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui pareiškėjai galės pretenduoti vasario 1 d.-balandžio 3 d.

Teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ bus kviečiama tris kartus: vasario – kovo, birželio – liepos mėnesiais ir spalį – lapkritį.

Rizikos valdymas

Teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ bus kviečiama nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d.

Beveik visus metus (sausio 16 d. – gruodžio 29 d.) paraiškas teikti bus kviečiama pagal veiklos sritį „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“.

Balandžio 3 d. – birželio 1 d. paraiškas bus galima teikti pagal „Pajamų stabilizavimo priemonę (Rizikų fondai)“.

LEADER programa

„Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo“ paraiškoms numatyti trys kvietimai, vyksiantys vasarį – kovą, liepą – rugpjūtį ir spalį – lapkritį.

Lietuvos kaimo tinklas

Paraiškos, skirtos Lietuvos kaimo tinklo narių projektų įgyvendinimui finansuoti, bus priimamos du kartus: kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėnesiais.

Kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis

Paraiškos pagal priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ bei „Ekologinis ūkininkavimas“ bus priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis.

Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones priėmimo 2023 m. grafikas yra čia.

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: