Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad Europos Komisija (EK) priėmė naują reglamentą dėl perdirbtų plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, saugos, kuriuo prisidedama prie Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos tikslų įgyvendinimo, siekiama išplėsti plastiko perdirbimo pajėgumus bei padidinti perdirbto plastiko dalį plastikiniuose gaminiuose ir pakuotėse.

Įsigaliojus reglamentui, įsigalios ir specialūs reikalavimai perdirbto plastiko pateikimui į rinką, perdirbimui skirto plastiko žaliavų surinkimui ir rūšiavimui, o kartu ir užtaršos šalinimui bei tolesniam apdirbimui. Griežtėja reikalavimai, keliami kokybės kontrolei, dokumentacijos rengimui, instrukcijoms ir ženklinimui. Bus sukurtas ir EK tinklalapyje viešai skelbiamas Sąjungos registras, kuriame bus informacija apie plastiko perdirbėjus ir perdirbimo technologijas, procesus, įrenginius. Ši reglamentas bus taikomas visų rūšių perdirbtam plastikui ir perdirbimo technologijoms, įskaitant mechaninį perdirbimą, uždaros bei kontroliuojamos produktų grandinės produktų perdirbimą, perdirbto plastiko naudojimą už funkcinio barjero ir cheminio perdirbimo formas. Be to, įsigalios nauji reikalavimai naujoms perdirbimo technologijoms bei perdirbimo procesų vertinimui.

Naujasis 2022 m. rugsėjo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1616 dėl perdirbtų plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 282/2008 įsigalios 2022 m. spalio 10 dieną.

VMVT informuoja, kad EK tinklalapyje skelbiama informacija dėl (ES) 2022/1616 įgyvendinimo, kuri yra aktuali ir plastiko perdirbėjams, ir tolesnio apdirbimo vykdytojams. VMVT ragina ūkio subjektus, kuriems bus taikomos šio reglamento nuostatos, kaip galima dažniau tikrinti šį EK puslapį dėl jame skelbiamos ir nuolat atnaujinamos informacijos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: