Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių  projektą, kuriame siūloma pavesti perkeltų ir įvežtų iš Europos Sąjungos valstybių bei trečiųjų šalių kačių, šunų ir šeškų registravimą veterinarams ir ženklintojams.

Numatyta, kad perkeltų ar įvežtų į Lietuvą kačių, šunų ir šeškų, kurie yra paženklinti mikroschemomis, laikytojai ar savininkai norėdami juos užregistruoti Gyvūnų augintinių registre turėtų kreiptis į veterinarus ar ženklintojus.

Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas, gyvūnus augintinius ženklina ir jų duomenis Gyvūnų augintinių registrui teikia veterinarijos gydytojai, turintys veterinarijos praktikos licenciją. Kates, šunis ir šeškus taip pat ženklina ir jų duomenis Gyvūnų augintinių registrui teikia asmenys, baigę kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Gyvūnų augintinių registrui mokymus ir turintys tai patvirtinantį dokumentą.

Šiuo metu įvežtus ir perkeltus kates, šunis ir šeškus registruoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, o atvestus Lietuvoje – veterinarai arba ženklintojai. Priėmus siūlomus pakeitimus registravimo tvarka būtų vienoda visiems gyvūnams augintiniams, gyventojams būtų aiškiau, kur kreiptis tokiu atveju.

Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ projektas parengtas įgyvendinant pasikeitusias Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas, pagal kurias nuo 2023 m. Aplinkos ministerija nustato kačių, šunų, šeškų ir kitų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarką.

Atkreipiame dėmesį, kad Gyvūnų augintinių registro nuostatuose, patvirtintuose Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d., nebeliko reikalavimo pateikti prašymą dėl gyvūno įregistravimo, todėl įsakymo projekte numatyta, kad duomenys iš karto įvedami į Gyvūnų augintinių registrą. Nebenaudojamas ir ženklintojo spaudas.

Veterinarai ir ženklintojai, paženklinę augintinius mikroschemomis, perduoda gyvūno augintinio laikytojui ar savininkui lipdukų su gyvūnui augintiniui įterptos mikroschemos numeriu ir brūkšniniu kodu komplektą.

Gyvūno augintinio laikytojas ar savininkas, per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro, gali patikrinti gyvūno augintinio įr registravimo faktą, duomenis apie gyvūną augintinį, gauti jo įregistravimo išrašą.

Kviečiame šunų, kačių ir šeškų laikytojus, savininkus, gyvūnų augintinių globėjus, veisėjus, juos vienijančias organizacijas, veterinarus ir ženklintojus teikti pastabas ir pasiūlymus iki vasario  6  d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Šiuo metu galiojančios Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro, priėmus įsakymo projektą bus pripažintos netekusiomis galios.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: