Lietuva per artimiausius kelerius metus kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslininkais parengs energetikos sektoriaus transformacijos modelį, kuris numatys sparčiausius ir ekonomiškai efektyviausius būdus Lietuvai pareinant prie 100 proc. atsinaujinančios energetikos gamybos.

„Lietuvai siekiant energetinio savarankiškumo, stiprinant nacionalinę energetinę sistemą ir perėjimo prie klimatui neutralaus energetikos sektoriaus tikslų, reikės didinti atsinaujinančios energetikos generacijos apimtis šalyje. Tai didelis iššūkis valstybei, todėl JAV patirtis ir partnerystė įgyvendinant projektą mums yra itin svarbi“, – sako energetikos viceministras Albinas Zananavičius.

Modeliavimo studija rengiama įgyvendinant Energetikos ministerijos ir JAV Energetikos departamento 2022 m. liepos 7 d. pasirašytą Memorandumą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje. Vieną didžiausių ir reikšmingiausių energetikos projektų įgyvendins JAV Nacionalinės atsinaujinančios energetikos laboratorijos mokslininkai kartu su Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Iki 2025 m. vidurio, atlikus visa apimantį Lietuvos energetikos sektoriaus vertinimą, bus pateikti pasiūlymai ir parengtas Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijos modelis, kaip Lietuvai kuo anksčiau tapti visiškai elektros energija apsirūpinančia valstybe ir pasiekti, kad Lietuvoje 100 proc. suvartojamos elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Modeliavimo studijos rezultatai bus įvairių energetinių modelių rinkinys, sudarysiantis bendrą Lietuvos energetikos sistemos transformacijos modelį. Modelis bus rengiamas įvertinus elektros generacijos šaltinių plėtrą ir jų integravimą, transporto, pramonės ir kitų sektorių elektrifikaciją, elektros biržos modelio įtaką, vandenilio ir žaliųjų dujų panaudojimą ir kitus aspektus. Naudojantis sukurtu modeliu, bus modeliuojami pagrindiniai transformacijos scenarijai. Modeliavimo studija taps pagrindu atnaujinti ir patikslinti energetikos srities strateginius planavimo dokumentus. 

Rengiant studiją bus renkami, paruošiami ir modeliuojami visos Lietuvos energetikos sistemos duomenys. Šiam tikslui iš JAV Nacionalinės atsinaujinančios energetikos laboratorijos, Energetikos ministerijos, LEA ir kitų energetikos įmonių atstovų sudaryta darbo grupė pradės veiklą jau šią savaitę. Ateityje, atlikus būtinus parengiamuosius darbus, į modelio kūrimą ir atitinkamai studijos rengimą bus įtraukti ir socialinių ekonominių partnerių atstovai.

Įgyvendinant šį projektą bus remiamasi pavyzdiniu ir šiuo metu Los Andželo mieste, JAV, jau įgyvendinamu JAV Nacionalinės atsinaujinančios energetikos laboratorijos parengtu energetikos sektoriaus transformacijos modeliu. Lietuva bus pirmoji pasaulio valstybė, kurios energetikos pertvarkai bus sukurtas toks modelis.

Modeliavimo studijos parengimas ir atitinkamai modelio sukūrimas bus finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšomis. 

Energetikos ministerijos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: