Gegužės 18 d. Lietuvos kariuomenės Mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ pakelta kovinė parengtis – taip prasidėjo tarptautinės pratybos „Geležinis vilkas 2021 I“, kurios vyks gegužės 19–31 dienomis. Pratybos „Geležinis vilkas 2021 I“ jau tapusios kasmetine tradicija, o jų tikslas – palaikyti Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ bei jai priklausančių batalionų kovinę parengtį, taip pat kartu įvertinti brigados vienetų gebėjimą vykdyti užduotis sąveikaujant su Jonavos rajone, Rukloje, dislokuoto NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės kariais ir brigados vadovybe.

 

Šių pratybų metu pagrindinė vertinamoji auditorija yra NATO Priešakinių pajėgų kovinė grupė, Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Logistikos batalionas bei Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ žvalgybos kuopa.

 

Pratybų dalyviai vertinamųjų mokymų metu pademonstruos savo pasirengimą vykdyti karines operacijas, dalinsis geriausia patirtimi tarptautinėje aplinkoje, vykdys logistines operacijas bei dar labiau tobulins sąveiką tarp NATO partnerių.

 

Informuojame, kad nuo pratybų pradžios numatomas pratybų dalyvių karinės technikos judėjimas Kaišiadorių bei Jonavos rajono keliais, kuris tęsis iki pratybų pabaigos.

 

Informuojame, kad nuo pratybų pradžios numatomas pratybose dalyvaujančių vienetų karinės technikos judėjimas Gaižiūnų poligone, Jonavos bei Kaišiadorių apylinkėse, bus naudojami imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika. Iš viso pratybose dalyvaus apie tūkstantį karinės technikos vienetų: tankų, pėstininkų kovos mašinų, šarvuočių, artilerijos pabūklų, aprūpinimo bei administracinės paskirties transporto ir daugiau kaip 3 tūkst. karių iš Lietuvos bei aštuonių NATO sąjungininkių valstybių.

 

Lietuvoje nuo 2017 m. vasario dislokuotai NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei, kuriai vadovauja Vokietija, nuo dislokavimo pradžios kartu su Lietuvos kariais rotuodamiesi jau yra treniravęsi per 12 tūkst. karių. Vertinamosios lauko taktikos pratybos „Geležinis vilkas 2021 I“ yra ne tik Rukloje šiuo metu dislokuoto NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės pajėgumo bei bendradarbiavimo su Lietuvos kariais vertinimas, bet ir esamos 9-osios rotacijos pabaigos etapas. Po minėtų pratybų NATO kariai ruošis išvykti iš Lietuvos, o juos pakeis būsimoji, jau 10-oji, rotacija.

KAM inf.

 

Taip pat skaitykite: