Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su Sveikatos ekspertų tarybos (SET) nariais, aptarė epidemiologinę situaciją šalyje, taip pat svarbiausius klausimus, susijusius su koronaviruso pandemijos (COVID-19) valdymu Lietuvoje ir ES.

„Įsibėgėjantis vakcinavimo procesas, spartėjantis COVID-19 vakcinų tiekimas ir aktyvios Europos Komisijos pastangos spartinti vakcinų gamybą leidžia tikėtis, kad jau šių metų vasarą Lietuvoje pasieksime visuomenės imunitetą“, – sakė šalies vadovas.

Prezidento suburtos ekspertų grupės nariai pabrėžė, kad ligšiolinės karantino priemonės padėjo sumažinti gydymo įstaigoms tenkantį krūvį. SET pasisako už būtinybę nuolat atidžiai sekti epidemiologinius duomenis ir laikytis didesnio atsargumo tuo metu, kai Europoje ir visame pasaulyje plinta nauji pavojingi koronaviruso variantai.

Susitikime, kuris surengtas prieš ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančią Europos Vadovų Tarybą (EVT), daug dėmesio skirta Europos Komisijos iniciatyvai kurti Europos sveikatos sąjungą, skirtą ES atsparumui ir pasirengimui esamiems ir būsimiems sveikatos iššūkiams didinti.

Pasak SET narių, atsako į COVID-19 pandemiją ir jos valdymo europiniu lygiu patirtis rodo būtinybę stiprinti esamų ES institucijų, tokių kaip Europos vaistų agentūra (EVA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), pajėgumus. Taip pat svarbu ES lygmeniu tinkamai išnaudoti šių metų vasario 17 d. Europos Komisijos įsteigtą Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją (HERA), kurios veiksmų planas numato greitą naujų koronaviruso variantų nustatymą, vakcinų pritaikymą, Europos klinikinių tyrimų tinklo steigimą ir vakcinų gamybos pajėgumų didinimą.

Susitikime taip pat aptartos COVID-19 imuniteto sertifikatų sistemos užuomazgos įvairiose šalyse ir galimybės kurti bendrą ES sistemą. SET nariai pabrėžė, kad pagrindinis tokių sertifikatų tikslas turėtų būti medicininis – parodyti, kad savininkas turi mažesnę riziką gauti ar platinti koronavirusą. Tačiau praktinių klausimų šiuo metu kelia tai, kad imuninio atsako dydis ir trukmė kol kas dar nėra pilnai moksliškai patvirtinti, taip pat nėra žinoma, ar tikslinga vakcinuoti asmenis, jau persirgusius COVID-19, be to, kyla klausimų dėl galimo neigiamo imuniteto sertifikatų poveikio socialinei nelygybei.

Vis dėlto sveikatos ekspertai pripažino, kad imuniteto sertifikatai būtų naudingi, siekiant greičiau atverti valstybių sienas ir padėti atsigauti ekonomikai, kultūrai ir socialiniam gyvenimui. SET nuomone, tokiems sertifikatams turėtų galioti bendri reikalavimai bei sąlygos visoje ES ir Šengeno erdvėje, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Imuniteto sertifikatai turėtų būti išduodami, asmenims įvykdžius aiškiai apibrėžtas sąlygas (pabaigus vakcinavimo ciklą ar persirgus COVID-19), taip pat turėti ribotą galiojimo trukmę, kurią galima būtų pratęsti, vadovaujantis naujais mokslo duomenimis. Taip pat būtina užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą, kiek įmanoma sumažinti biurokratinių apribojimų, užtikrinti vienodas galimybes imuniteto sertifikato savininkams.

Susitikime su šalies vadovu nuotoliniu būdu dalyvavo SET nariai, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai.

Prezidentas subūrė sveikatos ekspertų grupę 2020 m. spalio pabaigoje, siekdamas efektyvesnio COVID-19 pandemijos valdymo, paremto mokslu grįstomis rekomendacijomis. Nuo 2020 m. sausio mėnesio, analogiškai ekspertų grupei susibūrus prie Vyriausybės, SET nariai daugiau dėmesio skiria ilgesnio laikotarpio, strateginiams pandemijos valdymo klausimams, padeda šalies vadovui rengtis EVT posėdžiams, skirtiems COVID-19 problemai spręsti.

Prezidento komunikacijos grupė

Taip pat skaitykite: