Šiame įstatyme numatyta patikimumo deklaracija – svarbus dokumentas, kuriuo patvirtinamas NATO konkursuose siekiančio dalyvauti juridinio asmens finansinis, techninis, profesinis ir saugumo patikimumas.

Šalies vadovo veto buvo susijęs su tuo, kad Seimo 2024 m. gegužės 9 d. priimti įstatymo pakeitimai iš esmės susiaurino pagrindus, kuriais remiantis patikimumo deklaracija gali būti neišduota asmenims, pažeidusiems tarptautines sankcijas.

Seimo tuo metu nustatytas teisinis reguliavimas patikimumo deklaracijų neišdavimą siejo tik su tais atvejais, kai juridinis asmuo arba su juridiniu asmeniu susijęs asmuo ne bet kokios valstybės institucijos, o tik teismo sprendimu arba nuosprendžiu buvo pripažintas pažeidęs tarptautines sankcijas arba ribojamąsias priemones.

Grąžindamas įstatymą pakartotinai svarstyti Prezidentas nurodė, kad tuo metu nustatytu teisiniu reguliavimu Seimas nepagrįstai apribojo galimybę neišduoti patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, kurie patys arba su jais susiję asmenys patraukti atsakomybėn už tarptautinių sankcijų arba ribojamųjų priemonių pažeidimą pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 515 straipsnį arba Tarptautinių sankcijų įstatymą.

Šiuo metu Lietuvos teisinėje sistemoje tarptautinių sankcijų arba ribojamųjų priemonių pažeidimą gali konstatuoti ne tik teismas, bet ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Muitinės departamentas bei kitos kompetentingos valstybės institucijos. Be to, fiziniams asmenims administracinę atsakomybę pagal ANK 515 straipsnį už tarptautinių sankcijų arba ribojamųjų priemonių pažeidimus taiko Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Kultūros ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei kitos valstybės institucijos. Išimtinai tik teismas tokius pažeidimus gali fiksuoti  baudžiamosiose bylose.

„NATO konkursuose leidus dalyvauti asmenims, kurie pastaruoju metu buvo bausti už tarptautinių sankcijų pažeidimus, gali kilti reali grėsmė nacionaliniam saugumui. Patikimumo deklaracijų išdavimas negali virsti paprastu formalumu. Atliekant vertinimą nacionalinio saugumo požiūriu, privaloma atsižvelgti į nustatytus tarptautinių sankcijų pažeidimus“, – sakė Prezidentas.

Seimas vienbalsiai priėmė šalies vadovo pasiūlytą įstatymo papildymą, kad patikimumo deklaracija išduodama tuo atveju, kai NATO konkursuose siekiantis dalyvauti juridinis asmuo ar su juo susiję asmenys per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažinti pažeidę tarptautines sankcijas arba ribojamąsias priemones.

Lietuvos respublikos prezidento kanceliarija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: