Nuo pirmadienio, sausio 8 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia teikti paraiškas biometano dujų gamybai bei biodujų valymo įrenginiams įrengti žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą. Iš Klimato kaitos programos lėšų šiai priemonei skirta 2 mln. eurų.

Paraiškas gauti paramą pagal šią priemonę gali teikti žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, jis turi būti pirminės žemės ūkio gamybos veiklą vykdanti labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, neviršijant 33 000 eurų.

Investicinė parama gali būti skiriama dyzelinį kurą naudojančių grūdų džiovyklos įrenginiams perdaryti į biodujas ar biometaną naudojančius grūdų džiovyklos įrenginius, t.y. biometano ir (ar) biodujų saugojimo įrenginiams, biometano ir (ar) biodujų užpildymo įrangai, biometano ir (ar) biodujų degikliams, degimo kameroms arba (ir) įrenginiams, kuriuose gaminama elektros energija ir šiluma, šilumos perdavimo oro šildymui įrenginiams, o taip pat išvardytos įrangos ir sistemų montavimo darbams.

Paraiškas paramai gauti galima teikti iki 2025 m. sausio 7 d. arba kol pakaks priemonei skirtų lėšų per APVA informacinę sistemą  APVIS.

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: