Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pavedimu prokuratūroje atlikus išsamų tyrimą dėl gyventojų ir verslo Energijos skirstymo operatoriui (ESO) permokėtų 160 mln. eurų ir jų sugrąžinimo asmenims, Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, įvertinęs surinktą informaciją, priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso priemones.

Tyrimo metu nustatyta, kad pagal Lietuvos įstatymus ir teisės aktus ESO teikiamų elektros energijos skirstymo paslaugų kainodara yra griežtai reguliuojama Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) nustatant elektros energijos skirstymo paslaugos kainų viršutines ribas, reguliuojant kainodarą. Ši teisė priskirta išimtinai Tarybos kompetencijai.

Valstybės kontrolė, siekdama užtikrinti elektros vartotojų interesus, atlikusi auditą ataskaitoje pateikė rekomendaciją Tarybai nustatyti aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama, per kokį terminą gali būti grąžinamos vartotojų permokėtos sumos. Po šių rekomendacijų Taryba ėmėsi priemonių užtikrinti tiek vartotojų, tiek ESO teisių apsaugą. Taryba kartu su ESO pateikė naujus permokų vartotojams grąžinimo grafikus bei metodikos, pagal kurią tiekiamos elektros energijos paslaugos, pakeitimo projektą viešam svarstymui ir kartu su suinteresuota visuomene aptarė nurodytus klausimus. Pažymėtina, kad ESO permokas vartotojams grąžins iš pelno, todėl šios sumos negalės būti naudojamos šios bendrovės akcininkų dividendams išmokėti.

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, priimdamas sprendimą, vertino ir Tarybos paskelbtos viešosios konsultacijos metu vykusias diskusijas, ir Tarybos priimtus nutarimus. Sausio 4 d. Tarybos posėdyje buvo nutarta paankstinti permokėtos sumos grąžinimo vartotojams datą, t. y. grąžinimas pradedamas nuo š. m. balandžio 1 d., ir sutrumpinti grąžinimo terminą. Bendras grąžinimo terminas trumpinamas iki 7 metų vietoje anksčiau skelbtų 15 metų. Privatiems elektros vartotojams permoka turėtų būti grąžinta per 2 metus ir 3 mėnesius (iki 2026 m. birželio 30 d.), o komerciniams vartotojams per 7 metus 7 mėnesius (iki 2031 m. gruodžio 31 d.).

Tyrimo metu nustatyta, kad Valstybės kontrolės nurodyti metodikos, pagal kurią nustatoma elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinė riba, trūkumai buvo pašalinti Tarybai priėmus atitinkamą nutarimą.

Klausimai dėl permokos vartotojams grąžinimo terminų, dydžio, grąžinimo mechanizmo pagal teisinį reglamentavimą priskirtini išimtinai Tarybos kompetencijai, klausimai dėl ESO mokamų dividendų pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, sprendimų dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dividendų mokėjimo priėmimas priskirtas bendrovių akcininkų kompetencijai.

Prokuroras tyrimo metu padarė išvadą, kad Valstybės kontrolės audito ataskaitoje nurodyti metodikos trūkumai buvo pašalinti, taip pat buvo pakoreguotas permokų vartotojams grąžinimo grafikas, daugiau teisės aktų pažeidimų nenustatyta, todėl nėra teisinio pagrindo kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu ar taikyti kitas viešojo intereso gynimo priemones.

LR Prokuratūros inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: