Pasitarime dalyvavo ne tik Lietuvos teismo ekspertizės centro, Valstybinės Teismo medicinos ir Valstybinės Teismo psichiatrijos tarnybų, Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centro, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovai ir atstovai, bet ir ekspertines įstaigas kuruojančių Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai.


Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, sveikindama pasitarimo dalyvius su artėjančia Teismo ekspertų diena, pastebėjo, kad be specialistų ir ekspertų pagalbos vykstančiuose ikiteisminiuose tyrimuose būtų labai sudėtinga ar net neįmanoma ištirti nusikaltimus ir priimti procesinius sprendimus bei pasidžiaugė, kad bendromis pastangomis ieškoma būdų spręsti kylančias problemas.

Viena pagrindinių problemų, kurią įvardijo prokurorai, - ekspertinių tyrimų trukmė. Pasak prokurorų, ilgai tenka laukti šių tyrimų išvadų: ekonominių-finansinių, skaitmeninių įrenginių, teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos ekspertizių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, DNR ir kt.

,,Kai kurie ekonominiai-finansiniai tyrimai trunka ir virš metų. Neturint specialistų išvadų, negalime atlikti kitų veiksmų, ilgėja atliekamų ikiteisminių tyrimų trukmė“, - pasitarime sakė generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas.

Susitikimo dalyviai aptarė priežastis, lemiančias ilgai vykstančius ekspertinius tyrimus. Tai ir didžiulės tiriamosios medžiagos apimtys, ir ekspertų bei specialistų trūkumas, ir nukentėjusiųjų bei kitų proceso dalyvių neatvykimas sutartu laiku. 

Kitos įvardintos problemos – netinkamai paruošta ar nepilna medžiaga, pertekliniai klausimai ekspertams ir ne visais atvejais pagrįstas ekspertų ar specialistų kvietimas į teismo posėdžius bei nepagarbus proceso dalyvių elgesys jų apklausų teisme metu.

Pasitarimo metu sutarta skatinti prokurorų ir ekspertų/specialistų tiesioginį bendradarbiavimą tiek prieš paskiriant užduotis atlikti tyrimus ar ekspertizes, tiek ir jų atlikimo metu, siekiant optimizuoti terminus ir ekspertinius tyrimus, būtinus nusikaltimų išaiškinimų tikslams pasiekti. 

Taip pat aptarta būtinybė prokurorams aktyviau dalyvauti teismo procese, matant, kad gynėjai ar kiti proceso dalyviai nepagarbiai elgiasi su specialistais ar ekspertais, galimybė skaidyti skiriamas užduotis į smulkesnius tyrimus ir tokiu būdu greičiau sulaukti reikiamų išvadų. Sutarta organizuoti ekspertų mokymus prokurorams aktualiais ekspertinių tyrimų klausimais.

Pasitarimo metu prokurorai pritarė ekspertų išsakytoms problemoms dėl nepakankamo ekspertinių įstaigų finansavimo, darbo užmokesčio pakėlimo ir eksperto profesiją pasirinkti skatinančių priemonių įgyvendinimo. Ministerijų atstovų buvo paprašyta atsižvelgti į tai, kad ekspertų darbas yra atsakingas, sudėtingas ir sunkus, tačiau atlygis už jį nėra pakankamas, todėl dalis ekspertų palieka tarnybas, dėl ko nukenčia tyrimai.

LR Prokuratūros inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: