Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks lapkričio 25 dieną. Į darbotvarkės projektą įtraukti 27 svarstytini klausimai. Vienas jų: „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Jonavos miesto daugiabučių namų  tvarkytinų teritorijų 2022 - 2024 metams sąrašo patvirtinimo“. 

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, šiuo sprendimo projektu siūloma patvirtinti Jonavos miesto daugiabučių namų tvarkytinų teritorijų sąrašą 2022 – 2024 metams, pagal kurį eilės tvarka bus atliekami infrastruktūros gerinimo darbai. 

Prie sprendimo projekto pridedamas ir tvarkytinų teritorijų sąrašas 2022-2024 metams: 

Eil.

 Nr.

Adresas

1

Miškininkų g. 8-9-10

2

Geležinkelio g. 2

3

Lietavos g.5

4

Kosmonautų g. 20

5

Lietavos g. 33, 35, 37

6

Kosmonautų g. 22, 24, 26

7

Žemaitės g. 12-14-16

8

Chemikų g. 104, 106, 108, 110   

9

Chemikų g. 21,23,25,29

10

Kosmonautų g. 32

11

Chemikų g. 58-60

12

Chemikų g. 62-64

13

Chemikų g. 66-68

14

A. Kulviečio g. 21-23

15

P. Vaičiūno g. 16-24

16

P. Vaičiūno g. 14-22

17

P. Vaičiūno g. 4

18

A. Kulviečio g. 32

19

A. Kulviečio g. 11-17

20

Varnutės g. 3-5

21

Varnutės g. 11-Žemaitės g. 18

22

Varnutės g. 13- Žemaitės g. 20

23

Vilties g. 26-28-31-31A

24

Girelės g. 1-2

25

A. Kulviečio g. 19

26

Chemikų g. 84, 86, 88

27

Lietavos g. 45, 47, 49

28

Lietavos g.15

29

Sodų g. 65, 89, 91

30

Sodų g. 43

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1 TS – 0203 „Dėl administruojamiems daugiabučiams namams priskirtų teritorijų tvarkymo mokesčio tarifo patvirtinimo“ antru punktu įpareigojo savivaldybės vykdomąją instituciją, rengiant 2016 – 2018 m. strateginio veiklos plano bei biudžeto projektus, kasmet numatyti ne mažesnius kaip 300 000 Eur asignavimus daugiabučių namų teritorijų infrastruktūros gerinimui. 2016-2018 m. įsipareigojimai buvo sėkmingai vykdomi, iš viso skirta 1120 000 Eur, o 2019-2021 m. laikotarpiu buvo skirta ir panaudota 766 000 Eur ir planuojama tęsti, kol bus sutvarkytos visų Jonavos miesto daugiabučių namų teritorijos.

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: