Visuomenė nuo šiol galės detaliau susipažinti su įregistruotų sutarčių, įkeitimo ir hipotekos sandorių duomenimis. Įgyvendindamas tikslą visuomenei atverti kuo daugiau aktualių registrų ir informacinių sistemų duomenų Registrų centras jau viešinamus atvirų duomenų rinkinius papildė naujais visuomenei aktualiais duomenų rinkiniais.

Šią savaitę Registrų centras šalia jau skelbiamų kitų registrų ir informacinių sistemų atvirų duomenų rinkinių pradėjo skelbti Nekilnojamojo turto registre (NTR) esančius duomenis apie nekilnojamojo turto (NT) objektų įkeitimus (hipotekas) bei Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) duomenis apie įregistruotas sutartis ir kitų objektų įkeitimus ar hipotekas. Visuomenei taip pat atverti archyviniai reorganizuoto Sutarčių registro ir likviduoto Hipotekos registro duomenys. Visų šių registrų valdytojas yra Teisingumo ministerija.

"Šių metų pradžioje įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, pagal kuriuos dalis iki tol Hipotekos ir Sutarčių registruose kaupiamų duomenų perkelti į Nekilnojamojo turto registrą, o kita dalis pradėta kaupti naujame Sutarčių ir teisių suvaržymų registre. Tai duomenys apie nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų įkeitimus, hipotekas, lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis. Atverdami šiuos duomenis ne tik skatiname atvirumą ir bendradarbiavimą, tačiau ir suteikiame naudingą įrankį kuriant inovatyvius sprendimus ir produktus", - kalba Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.

Anot jo, atvertuose duomenų rinkiniuose galima rasti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre kaupiamus duomenis apie sutartinius ir priverstinius įkeitimus, laivų ir orlaivių hipotekas, įmonės hipotekas, sąlygines hipotekas, kituose registruose neregistruojamų daiktų, (pvz., kompiuterinės įrangos, pramonės įrenginių, dviračių, paspirtukų, keturračių ar baldų) pirkimo-pardavimo išsimokėtinai ar pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartis, taip pat lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, sutartis.

Čia taip pat galima rasti Nekilnojamojo turto registre esančius duomenis apie nekilnojamųjų daiktų hipotekas ir turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimus.

Registrų centro atvirais duomenimis pasinaudojo jau per 25 tūkst. vartotojų

Registrų centras pirmuosius duomenų rinkinius visuomenei atvėrė 2019 metais. Šiuo metu visi norintys nemokamai gali naudotis Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Gyventojų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Licencijų informacinės sistemos, Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos duomenimis.

Iki šiol Registrų centro atvirais duomenimis pasinaudojo jau daugiau kaip 25 tūkst. unikalių naudotojų, kurie atliko beveik 500 tūkst. duomenų rinkinių atsisiuntimų. Didžiausio susidomėjimo sulaukia Adresų registro, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenys.                

Duomenų atvėrimas yra vienas iš prioritetinių Registrų centro tikslų, kurio įgyvendinimui skiriamas ypatingas dėmesys. Registrų centro atverti duomenys prisideda prie atviresnės, skaidresnės ir didesniu tarpusavio pasitikėjimu paremtos visuomenės. Atvirų duomenų nauda valstybei ir jos gyventojams yra akivaizdi, todėl ateityje bus toliau siekiama strateginio tikslo atverti naujus duomenų rinkinius, aktualiais duomenimis pildyti jau atvertus duomenų rinkinius.

Visus Registrų centro atvertus duomenis galima rasti įmonės interneto svetainėje, adresu www.registrucentras.lt/atviri_duomenys ir atsisiųsti juos naudoti patogiais atvirų duomenų formatais.

Apie atvirus duomenis

Atviri duomenys - laisvai prieinami Registrų centro veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant Registrų centro tvarkomų registrų duomenis, kuriuos galima pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu teisėtu tikslu, nurodant jų šaltinį, tačiau tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Atliktos įvairios ES ir kitų tarptautinių organizacijų studijos vertina, kad valstybinių duomenų atvėrimas gali sukurti nuo 0,4 iki 1,5 proc. BVP, Lietuvos atveju tai sudarytų nuo 200 iki 750 mln. eurų.

Tikimasi, kad prieiga prie atvirų Registrų centro duomenų rinkinių ir pakartotinis jų naudojimas gali tiek paspartinti pridėtinės vertės informacijos produktų ir paslaugų atsiradimą, tiek ir leisti Lietuvos valstybės institucijoms, plačiau naudojant atvirus duomenis, efektyviau vykdyti viešąsias užduotis ir duoti daugiau naudos visuomenei.

Apie Registrų centrą

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas - ir tai darydamas vadovaujasi Vyriausybės bei sistemų  valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 10 valstybinės reikšmės registrų ir apie 10 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.

,,Registrų centro" info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: