Duomenis apie savo akcininkus, dalininkus ar narius į JADIS turi teikti uždarosios akcinės bendrovės (UAB), mažosios bendrijos (MB), viešosios įstaigos (VšĮ), žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, labdaros ir paramos fondai (kurie yra nevyriausybinės organizacijos), tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos.

"JADIS esančiais duomenimis aktyviai naudojasi įvairios valstybės ir savivaldybių įstaigos, kurių veikloje sistemoje esantys duomenys yra gyvybiškai svarbūs sprendimų priėmimui. Duomenimis taip pat gali naudotis žiniasklaidos priemonės, nušviečiančios visuomenėje aktualias temas. Taigi, JADIS esanti informacija prisideda prie skaidrumo didinimo ir efektyvaus valstybės institucijų darbo, užtikrinant pinigų plovimo prevenciją", - sako Registrų centro JADIS skyriaus vadovas Linas Šaulinskas.

Šiuo metu JADIS yra duomenys apie beveik 120 tūkst. uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų ir beveik 30 tūkst. mažųjų bendrijų. L. Šaulinsko teigimu, šių dviejų teisinių formų juridiniai asmenys duomenis į JADIS teikia pavyzdingiausiai - informaciją apie save yra pateikusios daugiau nei 9 iš 10 uždarųjų akcinių bendrovių ir mažųjų bendrijų.

Pastaruoju metu palyginti sparčiai augo duomenis apie savo dalininkus pateikusių viešųjų įstaigų skaičius. Šiuo metu JADIS galima rasti informacijos apie maždaug 7,5 tūkst. viešųjų įstaigų dalininkų, arba apie du trečdalius tokią prievolę turinčių viešųjų įstaigų.

Suaktyvėjimas pastebimas ir tarp žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių. Prievolė teikti duomenis apie savo dalyvius šių teisinių formų juridiniams asmenims įsigaliojo nuo 2019 metų pradžios. Šiuo metu duomenis apie save yra pateikę daugiau kaip pusė žemės ūkio bendrovių (iš viso 343, arba 54 proc.) ir beveik pusė (258, arba 49 proc.) kooperatinių bendrovių.

Registrų centro neseniai įdiegti JADIS pakeitimai sudarė galimybę duomenis apie save pateikti dar trijų teisinių formų juridiniams asmenims: labdaros ir paramos fondams, kurie yra nevyriausybinės organizacijos, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms.

Kaip greitai ir nesunkiai pateikti duomenis į JADIS

Siekiant, kad JADIS sukauptais duomenimis besinaudojančios institucijos galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas, būtina, kad duomenis į  sistemą pateiktų visi juridiniai asmenys, kuriems tokia prievolė egzistuoja. Be to, nepateikus aktualių duomenų apie savo dalininkus, narius ar pajininkus, gali kilti rizika, kad Juridinių asmenų registre nebus registruojami juridinių asmenų duomenys, kurie keičiami dalyvių susirinkimų sprendimu, pavyzdžiui vadovai, buveinės adresai ar įstatai.

Duomenys apie juridinių asmenų dalyvius į JADIS teikiami elektronine forma, tam juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos (www.registrucentras.lt/savitarna). Svarbu - jungtis prie sistemos reikia su el. parašu, prisijungus per el. bankininkystę pasirašyti ir pateikti ar koreguoti dalyvių sąrašo negalima.

Savitarnos sistemoje pasirinkus meniu nuorodą "Juridinių asmenų registras" iš kairiojo meniu reikėtų pasirinkti "JADIS - Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema". Sistemoje pasirinkus funkciją "Dalyvių sąrašo teikimas" galima pateikti juridinio asmens dalyvių sąrašą: duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, mažųjų bendrijų narius, viešųjų įstaigų ir labdaros ir paramos fondų, kurie yra nevyriausybinės organizacijos, dalininkus, kooperatinių bendrovių narius bei žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų tikruosius narius, komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius ir komanditorius. Čia taip pat galima pridėti naujus dalyvius, keisti duomenis apie esamus dalyvius, įnašo dydį.

Svarbu pažymėti, kad duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai, tad tai nesudaro papildomos finansinės naštos juos teikiantiems juridiniams asmenims.

Detalesnę informaciją apie atskirų teisinių formų juridinių asmenų dalyvių sąrašo teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje adresu ČIA. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: