Vis daugiau verslų, nukentėjusių nuo koronaviruso, pasinaudoja valstybės teikiama parama. Vienas iš reikalavimų individualioms įmonėms (IĮ), siekiančioms gauti negrąžintiną vienkartinę subsidiją, yra būti pateikus finansinę ataskaitą už 2019 metus. Siekiant palengvinti  finansinių ataskaitų pateikimą individualioms įmonėms, kurios iki tol galbūt ne visuomet tai darė, Registrų centras pateikia trumpą instrukciją, kaip nesunkiai tai padaryti elektroninėje erdvėje.

Finansinių ataskaitų rinkiniai pildomi elektroniniu būdu prisijungus prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos. Finansines ataskaitas pildyti ir teikti gali individualios įmonės vadovas arba atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius. Daugiau apie įgaliojimų išdavimą galima sužinoti čia.

Prisijungus prie elektroninės sistemos reikia pasirinkti atstovaujamą juridinį asmenį (šiuo atveju IĮ), kurios finansinių ataskaitų rinkinys bus teikiamas. Pasirinkus meniu punktą "Naujas finansinių ataskaitų rinkinys", pasirinkimo lange reikia nurodyti šiuos duomenis:

- ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datas (pvz., 2019-01-01 ir 2019-12-31);

- finansinių ataskaitų tipą (pasirenkant iš sąrašo - metinės finansinės ataskaitos);

- juridinio asmens veiklos kategoriją (pasirenkant iš sąrašo - IĮ, ūkinės bendrijos);

- tikslumą (pasirenkant iš sąrašo: 1 (vienetais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais arba 1000 (tūkstančiais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami 1000 (tūkstančiais) eurų).

Užpildžius finansinės ataskaitos el. rinkinio formą pridedamuose dokumentuose reikia įkelti aiškinamojo rašto PDF formato bylą.

Pateikus finansinę ataskaitą, ją pateikęs asmuo nurodytu el. pašto adresu nedelsiant gauna patvirtinimą, kad ataskaita yra pateikta.

Išsamesnę informaciją apie finansinių ataskaitų pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt/FA patalpintame vartotojo vadove.

Juridinių asmenų registre šiuo metu yra per 34 tūkst. individualių įmonių, finansines ataskaitas už 2019 metus yra pateikę mažiau nei 1 tūkst. individualių įmonių. 

VMI informuoja apie nepateiktas finansines ataskaitas

VMI duomenimis, paraiškas neatlygintinai subsidijai gauti jau yra pateikusios 16,5 tūkst. įmonių. Šiuo metu 8,5 tūkst. įmonių subsidija yra paskirta, viso - 17,8 mln. eurų.

1,4 tūkst. įmonių, kurios kreipėsi subsidijos, nėra pateikusios finansinės metinės ataskaitos už 2019 metus. Apie tai įmonės yra informuojamos asmeniškai, per Mano VMI. Pateikusios minėtus dokumentus įmonės vėl gali teikti paraišką ir pretenduoti į vienkartinę negrąžintiną subsidiją.

Subsidijas gali gauti įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta numatytu laikotarpiu krito ne mažiau kaip 30 proc., o jei įmonė įkurta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., jos pagrindinė veikla įtraukta į ribojamų EVRK veiklų sąrašą. Norėdama gauti subsidiją, įmonė turi atitikti visus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus. Standartizuotos formos paraiška skirti subsidiją, kurioje reikia nurodyti tik galiojančią įmonės sąskaitą, pateikiama per Mano VMI.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: