Paskutiniame Saugaus eismo komisijos posėdyje buvo svarstyti net keli gyventojų prašymai, susiję su greitį ribojančių ženklų įrengimu. 

Prašymui pritarė

Gautas Kulvos seniūnijos prašymas (Ženklo 30 km/val. Kalvių g., Ragožių k., Rail Baltica vėžės statybos aptarnavimo keliai). To pageidavo ne tik seniūnija, bet ir gyventojai. Savivaldybės atstovams įvertinus Rail Baltica vėžės statybos aptarnavimo kelius, nuspręsta kreiptis dėl kelio ženklo, ribojančio greitį iki 30 km/val. Kalvių g., Ragožių k., Kulvos sen. Statybų rangovas UAB ,,Fegda“ dėl šio ženklo įrengimo neprieštarauja.

Nutarta pritarti prašymui įrengti kelio ženklą, ribojantį greitį iki 30 km/val. Kalvių g., Ragožių k., Kulvos sen.

Klausimą atidėjo 

Gautas Vanagiškių kaimo bendruomenės pirmininkės prašymas (Keižonių k., Upninkų sen. dėl dulkėtumo ir ženklo, ribojančio greitį iki 30 km/h). Jis buvo svarstytas ir parėjusio posėdžio metu. Gyventojai skundžiasi dėl dulkėtumo Keižonių k., Upninkų sen., Dienovidžių g., vairuotojai nesilaiko saugaus greičio, todėl dar prašoma įrengti ženklą, ribojantį greitį iki 30 km/h). Komisijos nariai tuomet pastebėjo, kad trūksta Upninkų seniūnijos vertimo, ar iš tiesų šioje vietoje tikslinga riboti greitį. Šiuo metu gautas Upninkų seniūnijos atsakymas dėl situacijos vertinimo Keižonių kaime.

Šį klausimą buvo nutarta atidėti iki tol, kol bus išrinkti seniūnaičiai. Tuomet situaciją žadama aptarti su visa bendruomene. 

Susirūpino saugumu šalia statybvietės

Prašyta įrengti ir greičio ribojimo priemones. 

Svarstytas prašymas įrengti greičio mažinimo priemones ,,RAIL BALTICA" geležinkelio linijos ruože Kaunas–Panevėžys.

Komisijos nariams perskaitytas ,,Rizzani de Eccher Spa" Lietuvos filialo prašymas. Jame nurodoma, kad Rizzani de Eccher Spa pagal rangos sutartį yra įsipareigoję vykdyti ,,Rail Baltica" geležinkelio tilto per Neries upę statybos darbus. Tiltas yra 1,5 km ilgio ir kerta Stašėnų k., Šveicarijos sen., Pakrantės gatvę. Tai reiškia, kad statybvietė yra išsidėsčiusi abipus Pakrantės gatvės ir vyks nuolatinis transporto priemonių bei darbuotojų judėjimas kertant gatvę. Taip pat gatve nuolat vyks sunkiasvorių transporto priemonių judėjimas į karjerus bei pravažiuojančių transporto priemonių judėjimas. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų statybvietės teritorijoje rangovai privalo imtis visų reikalingų saugumo priemonių, kad apsaugotų savo darbuotojus bei leistų saugiai pravažiuoti Pakrantės gatve transporto priemonėms. Greičio mažinimo priemonės ir jų išdėstymas pasirinktas naudojant Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse TDVAER 12 pateiktus šablonus. Prašoma pritarti greičio ribojimo priemonių įrengimui Pakrantės g. tilto statybos laikotarpiui.

Nutarta pritarti prašymui įrengti greičio ribojimo priemones Pakrantės g. tilto statybos laikotarpiui pagal pridedamą schemą.

Nori kalnelių

Šveicarijos seniūnijos gyventojas kreipėsi dėl greičio ribojimo Geležinkelio g., Gaižiūnų k., Šveicarijos sen.

Atsižvelgiant į pastaruoju metu itin suaktyvėjusį eismą Jonavos rajono, Šveicarijos seniūnijos, Gaižiūnų kaimo, Geležinkelio gatvėje, suinteresuotų Gaižiūnų kaimo gyventojų vardu, prašoma organizuoti greičio mažinimo kalnelių įrengimą, minėtoje gatvėje. Gaižiūnų gatvėje nėra šaligatvių, pėstieji priversti vaikščioti važiuojamąja kelio dalimi, vairuotojai dažnai nesilaiko kelių eismo taisyklių ir taip kelia pavojų pėstiesiems. Išnagrinėjus greičio ribojimo kalnelių būtinybę, Gaižiūnų kaimo gyventojai bendradarbiaus parengiant greičio mažinimo kalnelių schemą.

Dėmesys - vaikų saugumui

Pritarta greičio mažinimo kalnelių įrengimui Šveicarijos seniūnijos, Gaižiūnų kaimo, Geležinkelio gatvėje, jei seniūnija turi lėšų ir pritaria šių priemonių įgyvendinimui.

Svarstytas ir Bukonių seniūnijos prašymas dėl greičio ribojimo kalnelių įrengimas Draugystės g., Bukonių sen.

Prašymo iniciatoriai akcentavo, kad šia gatve vaikai eina į mokyklą, gatvė siaura, nėra įrengtų šaligatvių, o vairuotojai nesilaiko saugaus greičio. 

Komisijos nariai pritarė prašymui.

Norėtų apriboti greitį

Dar viena jonavietė pateikė prašymą dėl greičio ribojimo priemonės ties ,,Gulbės slėnio“ gyvenviete arba gyvenvietės (Jonava ar Prauliai) ženklo perkėlimo.

Kadangi šią atkarpą prižiūri Lietuvos automobilių kelių direkcija, nutarta prašymą persiųsti jai. 

Bukonių seniūnija pateikė dar vieną prašymą dėl greičio ribojimo kalnelių Mačionių g., Petrašiūnų k. Pastarųjų pageidavo ir tiesiogiai į seniūniją kreipęsi Petrašiūnų kaimo gyventojai. Akcentuota, kad pastaruoju metu Mačionių gatve vyksta intensyvus sunkiasvorių transporto priemonių eismas, vairuotojai ne visada laikosi leistino greičio, kyla grėsmė pėsčiųjų, ypač vaikų saugumui. Gatvė yra be šaligatvių, netoli vaikų žaidimų aikštelė, todėl prašoma leisti įrengti du greičio ribojimo kalnelius Mačionių g., Petrašiūnų k.

Pritarta prašymui įrengti du greičio ribojimo kalnelius Mačionių g., Petrašiūnų k.

Dėl greičio senajame Kauno kelyje

Šešuvos k., Užusalių sen. gyventojai kreipėsi dėl greičio ribojimo priemonių Senajame Kauno kelyje, ties sankryža su Turžėnų keliu Nr. 1930 ir ties Turžėnų gyvenvietės riba.

Gyventojai akcentavo, kad Šešuvos kaimas turi tik vieną įvažiavimą (Panerio g.), kuris veda į Turžėnų kelią, pereinantį į kelią Turžėnai-Išorai (Nr. 1930). Šalia yra sankryža su Senuoju Kauno keliu. Sankryža Panerio g. patenka į Turžėnų gyvenvietės ribas ir greitis važiuojant keliu Nr. 1930 yra ribojamas iki 50 km/h, tačiau praktiškai visos transporto priemonės jį viršija.

Pagrindinis transporto srauto judėjimas vyksta Kauno kryptimi Turžėnų keliu į įkalnę. Rytinio piko metu automobiliai vykstantys A6 keliu link Kauno, siekdami išvengti vidutinio greičio matuoklio tarp Išorų ir Karmėlavos ar transporto spūsčių prieš Karmėlavą, Išoruose, šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje, išsuka iš A6 kelio ir važiuoja keliu Nr. 1930. Norėdami įveikti Turžėnų kalno įkalnę, daugumoje atvejų transporto priemonės įsibėgėja prieš tai esančioje nuokalnėje ir net nemažindamos greičio iki leistino, tiesiog praskrieja sankryžą Panerio g. Teigta, kad tai kelia grėsmę gyventojų saugumui.

Gyventojai prašo įrengti greičio ribojimo priemones ties sankryža kelias Nr. 1930 – Senasis Kauno kelias, keliuose Senasis Kauno kelias ir Turžėnų kelias. Taip pat gautas Užusalių seniūnijos pritarimas įrengti greičio ribojimo priemones Senajame Kauno kelyje ties sankryža su Turžėnų keliu (kelias Nr. 1930) ir Turžėnų kelyje ties Turžėnų gyvenvietės riba.

Kadangi kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai, prašymas persiųstas jai. 

Greitį nori riboti ir Rukloje

Svarstytas ir KVPK Jonavos policijos komisariato bei Ruklos sen. prašymai (pėsčiųjų perėja ties Laumės g. 2A pastatu; greičio ribojimo įrenginys Laumės g., ženklo Nr. 314 Ribota masė 8 t, pėsčiųjų perėja Karaliaus Mindaugo g. ties MPB ,,Geležinis Vilkas“).

Komisijos nariai supažindinti su Ruklos seniūnijos seniūnės prašymu dėl segmentinio greičio ribojimo įrenginio ties seniūnijos administraciniu pastatu Laumės g. 2, prie perėjos. Taip pat minima, kad Ruklos Laumės g. ir Karaliaus Mindaugo g. pravažiuoja daug krovininio transporto, šiose gatvėse vyksta intensyvus vaikų judėjimas, nes yra lopšelis-darželis, mokykla, sporto aikštynas, prašoma kelio ženklų Nr. 314 Ribota masė 8 t, šiuos ženklus planuojama įrengti vietoj jau esančių kelio ženklų Nr. 304 ,,Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ Laumės g. ties įvažiavimu į Ruklos mstl. ir Karaliaus Mindaugo g. ties išvažiavimu iš karinio dalinio MPB ,,Geležinis Vilkas“. Į Ruklos seniūniją kreipėsi Kariuomenės vadas dėl perėjos įrengimo Karaliaus Mindaugo g. ties MPB ,,Geležinis Vilkas“.

Kadangi posėdyje nedalyvavo suinteresuoti asmenys, o klausimo svarstymui reikia ir nuvykti į vietą, jis buvo atidėtas  iki  kito komisijos posėdžio.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: