Ketvirtadienį Seimo priimti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo pakeitimai sumažins administracinę naštą savivaldybėms. Jo galės panaudoti „užšaldytas“ infrastruktūros plėtros įmokų lėšas, turės ruošti mažiau dokumentų, bus aiškesnis jų turinys.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių ir savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo planus bus galima integruoti į savivaldybės strateginį veiklos planą ir tvirtinti vienu savivaldybės tarybos sprendimu. Be to, bus aiškiau, kaip rengti  infrastruktūros plėtros priemonių planą, kadangi įstatymas patikslino jo turinį ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos sąvoką.

Viena esminių pataisų – išmokėjus kompensacijas statytojams, sudaroma galimybė neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšas panaudoti neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai. Ji pasiūlyta atsižvelgus į dešimties mėnesių Įstatymo taikymo praktiką ir paaiškėjus, kad kai kuriose savivaldybėse susikaupė didelė suma nepanaudotų „užšaldytų neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšų.

Įstatymas papildytas nuostatomis, kokiam inžineriniam statiniui turi būti sudaroma savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, taip pat ir statinių, kuriems išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, sąrašas, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama (valstybei svarbaus projekto statiniams, taip pat skirtiems krašto apsaugai, užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms).

Patikslintas savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams išmokamos kompensacijos už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą apskaičiavimas tais atvejais, kai infrastruktūros plėtros iniciatorius atleidžiamas nuo įmokos (kompensacijos dydis lygus sutartyje nustatytų savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų ir apskaičiuotos įmokos skirtumui).

Mažos savivaldybės susiduria su problema rasti specialistų, tinkamų  vyriausiojo inžinieriaus pareigoms, todėl išplėstas asmenų, turinčių teisę atlikti vyriausiojo inžinieriaus funkcijas, sąrašas, ir jų paieška turėtų būti lengvesnė.

Rengiant pakeitimus, ypač daug  dėmesio skirta Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymams, kaip optimizuoti teisinį  reguliavimą, mažinti biurokratiją, spręsti kitas  savivaldybių apklausos metu išryškėjusias problemas.

Patikslintas  Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas suderintas su naujuoju Strateginio valdymo įstatymo, pašalinus nustatytus prieštaringus aspektus ir kitas spragas.

Aplinkos ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: