Stiprindama investicijų pritraukimo ir regionų plėtros prioritetų įgyvendinimą Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos atliko valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise procesų ir rezultatų analizę.

Bendradarbiaudama su savivaldybėmis NŽT per beveik trejetą metų valdyti patikėjimo teise savivaldybėms jau perdavė 258 valstybinės žemės sklypus, kurių bendras plotas siekia 427 ha.

Nustatyta, kad daugiausia sklypų savivaldybėms buvo perduota Šilutės rajone (perduoti 93 sklypai), Marijampolės savivaldybėje (64 sklypai) bei Klaipėdos mieste (37 sklypai).

Jonavos savivaldybei perduoti 2 sklypai (1,0394 ha)

Kitose savivaldybėse atitinkamai buvo perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise nuo 1 iki 11 valstybinės žemės sklypų. Elektrėnų savivaldybei perduoti 7 sklypai (13,2030 ha), Jonavos savivaldybei perduoti 2 sklypai (1,0394 ha), Kauno miesto savivaldybei 1 sklypas (3,6920 ha). Lazdijų, Palangos, Akmenės ir Vilniaus miesto savivaldybės per beveik trejus metus nesikreipė į NŽT dėl valstybinės žemės perdavimo joms valdyti patikėjimo teise.

Dažniausiai buvo perduodami žemės sklypai gatvėms ir vietiniams keliams, komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti bei viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui vykdyti.

„Valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms intensyvumas labiausiai priklauso nuo savivaldybių iniciatyvos, kaip aktyviai jos suplanuoja savo teritorijas atitinkamai veiklai per bendruosius planus, o toliau jau visi įrankiai yra sukurti ir kai kurios savivaldybės, kaip matome, aktyviai tuo naudojasi. Savivaldybėms yra sukurtos palankios teisinės ir kitos sąlygos rengti teritorijas investicijoms. Siūlome savivaldybėms aktyviau naudotis jau teisės aktų suteiktomis galimybėmis patikėjimo teise valdyti valstybinę žemę ir joje įgyvendinti tinkamiausius ir savivaldybės gyventojams reikalingiausius investicinius projektus, išnuomojant šią žemę pagal Žemės įstatymą be aukciono Investicijų, Koncesijos ar Regioninės plėtros įstatymuose numatytoms sutartims ar projektams įgyvendinti arba išnuomojant aukciono būdu geriausiomis sąlygomis“, – sako NŽT direktorius Laimonas Čiakas.

Savivaldybėms patikėjimo teise gali būti perduodami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys, kurie numatomi naudoti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytoms reikmėms, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu, suderintu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Savivaldybėms patikėjimo teise gali būti perduodami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui, viešojo naudojimo poilsio objektams, gatvėms ir vietiniams keliams, komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti, gyvenamiesiems namams statyti ir (ar) eksploatuoti, ūkinei komercinei veiklai vykdyti.

NŽT inf. 

Asociatyvi pixabay.com nuotr. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: