Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės sienos apsaugą ir atsižvelgiant į tai, kad išlieka poreikis Lietuvos kariuomenei ir toliau teikti pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai, sausio 18 d. LR Seimas pratęsė Karinės jėgos naudojimo statuto ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo bei karo tarnybos įstatymų pakeitimus. Jais Lietuvos kariuomenės kariams pratęsti suteikti įgaliojimai jiems nepavaldžių asmenų atžvilgiu.

„Per pastarąjį pusmetį, kai kariai buvo įtraukti į situacijos pasienyje valdymą atremiant Aliaksandro Lukašenkos režimo hibridinę ataką, beveik 10 tūkst. karių vienaip ar kitaip, kad ir po kelias dienas, kas ilgiau, kas trumpiau, atliko tarnybą pasienyje, bet vienas pagrindinių principų atliekant tarnybą ir efektyviai įgyvendinant uždavinius yra tų pačių teisių turėjimas, kokias turi pasienio apsaugos pareigūnai, nes norint sustabdyti nelegalų srautą reikia turėti bent jau panašius įgaliojimus“, – pritarti pratęsimui Seime kvietė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Šie įstatymų pakeitimai būtini užtikrinant efektyvią karinių vienetų pagalbą padedant Policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai ar Viešojo saugumo tarnybai vykdyti jų funkcijas.

Šios teisės kariams padeda efektyviau valdyti neteisėtos migracijos srautą, taip efektyviau perskirstomos pajėgos ir padengiamas didesnis pasienio ruožo plotas. Kartu kariai padeda užtikrinti rimtį migrantų laikino sulaikymo ir apgyvendinimo vietose. Šie įgaliojimai taikomi tiktai pasienio ruože, kuriame kariai atlieka budėjimą, patruliavimą kartu su pasienio tarnybos pareigūnais.

Papildomi įgaliojimais kariams pratęsiami iki gegužės 13 dienos.

Šiuo projektu iš esmės nėra priimamas sprendimas dėl karių pasitelkimo pagalbai. Pagalbai kariai siunčiami pagal atskirus Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos prašymus ir krašto apsaugos ministro sprendimus.

Kariams suteikti šie įgaliojimai:

 duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams

– persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą

– laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą

– tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus

– atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą

– sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą.

Remiantis įstatymų pakeitimu, Seimo (tarp Seimo sesijų Respublikos Prezidento) sprendimu papildomi įgaliojimai kariams galės būti suteikiami tik esant šioms sąlygoms:

 yra paskelbta ekstremalioji situacija

– įvykio mastas sparčiai didėja ir siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai yra būtina padėti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar Viešojo saugumo tarnybos pajėgoms vykdyti jų funkcijas

– Vyriausybė gavo Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos motyvuotą rašytinį prašymą ir pateikė siūlymą Seimui (tarp Seimo sesijų Respublikos Prezidentui).

 

Kariams suteiktų papildomų įgaliojimų ir teisių suteikimo trukmė yra ne ilgesnė nei 3 mėnesiai. Terminas gali būti pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui, pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau negali trukti ilgiau nei būtina institucijų veiklos sąlygoms atkurti.

Asociatyvi archyvo nuotr.

KAM inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: