Seimas pritarė šilumos ūkio pertvarkai ir priėmė modernizavimą numatančias Šilumos ūkio įstatymo pataisas, kurios leis numatyti aiškesnį šilumos ūkio plėtros planavimą, skaidresnę kainodarą. Įstatyme sutarta įtvirtinti pakeitimus, skatinančius ilgalaikį šilumos tiekimo sistemų planavimą, dekarbonizaciją, šilumos vartojimo efektyvumo didinimą ir motyvacines priemones investicijoms, užtikrinančioms kokybišką šilumos tiekimą.

Įstatymo pakeitimais siekiama praplėsti vietos savivaldos įtaką planuojant šilumos ūkio plėtrą ir investicijas. Savivaldybės turės galimybę ilgesniam laikotarpiui planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą, t. y. savivaldybės turės parengti (atnaujinti) 10 metų šilumos ūkio specialiuosius planus, o pagal juos šilumos tiekimo įmonės turės rengti 10 metų investicinius planus, kurie privalės būti atnaujinami ne rečiau kaip kas 3 metus.

Šilumos ūkio specialiajame plane turės būti nustatomos priemonės, kuriomis savivaldybės institucija užtikrintų, kad 2030 m. savivaldybės teritorijoje tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekinės šilumos, dalis šilumos energijos balanse sudarytų ne mažiau kaip 90 proc., o namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse sudarytų ne mažiau kaip 80 proc., taip pat kad 2040 m. savivaldybės teritorijoje namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse sudarytų ne mažiau kaip 100 proc.

Įstatymo pataisomis taip pat sprendžiami atliekinės šilumos supirkimo klausimai ir tobulinamas šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos teisinis reglamentavimas. Pagal naujas nuostatas atliekinę šilumą generuojantys asmenys turės teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos tiekimo sistemą. Nustatyta atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo tvarka sudarys lankstesnes sąlygas šios šilumos panaudojimui, skatinant šilumos gamybos dekarbonizaciją ir efektyvų vartojimą.

Be to, įstatyme įtvirtinti nauji šilumos kainodaros principai. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) bus pavesta nustatyti ne konkretų centralizuotų šilumos tinklų tarifą, bet leistiną pajamų lygį centralizuotų šilumos tinklų įmonei (analogiškai kaip gamtinių ir elektros reguliuojamų tarifų srityse). Metinį centralizuotų šilumos tinklų tarifą turės perskaičiuoti pačios centralizuotų šilumos tinklų įmonės pagal VERT nustatytą metodiką. Jeigu tarifo pokytis bus mažesnis ar didesnis 10 proc., pareigą nustatyti tarifą turės VERT.

Pataisomis sudaromos prielaidos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų veiklai optimizuoti, nustatomas šilumos ūkių valdymo perdavimo mechanizmas.

Už tai numatančias pataisas (projektas Nr. XIVP-2331(2) ES) balsavo 122 Seimo nariai, susilaikė 6 parlamentarai.

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: