Rugpjūčio 10 d. LR Seimas patvirtino Karinės jėgos naudojimo statuto ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymų pakeitimo projektus. Priėmus šiuos pakeitimus Lietuvos kariuomenės kariams suteikiami papildomi įgaliojimai veikti ekstremaliosios situacijos metu, kai įvykio mastas sparčiai didėja ir siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai, yra būtina padėti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar Viešojo saugumo tarnybos pajėgoms vykdyti jų funkcijas. 

Šie įstatymų pakeitimai nustato teisinį mechanizmą, kuriuo kariams ekstremaliųjų situacijų metu galės būti suteikti įgaliojimai jiems nepavaldžių asmenų atžvilgiu ir tokiu būdu užtikrinama efektyvi karinių vienetų pagalba padedant Policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai ar Viešojo saugumo tarnybai vykdyti jų funkcijas.

„Šimtai karių, karių-savanorių ir šaulių, kurie šiuo metu tarnauja Lietuvos valstybei nepertraukiamu ciklu saugodami sienas kartu su pasieniečiais, patiria didžiulį krūvį. Jų pastangos stiprinant valstybės sienų apsaugą yra reikalingos, o naujai suteikti įgaliojimai sustiprins galimybes vykdyti šią užduotį efektyviai. Vykdyti taikos meto užduotis yra taip pat svarbu, kaip ir ruoštis šalies gynybai“, – sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, pridūręs, kad įstatymų pakeitimai numato karių pasitelkimą tuomet, kai atsakingos institucijos ekstremaliosios situacijos metu susiduria su žmogiškųjų resursų trūkumu.

Kariams galės būti suteikiami šie įgaliojimai:

- duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams

- persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą

- laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą

- tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus

- atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą

- sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

Esant poreikiui kariai galės panaudoti ir specialiąsias priemones, kurios apima lazdas, antrankius ir surišimo priemones, signalinius ginklus, pirotechnikos priemones, dujas, tarnybinius šunis, fizinę jėgą, kovinių imtynių veiksmus ir kitas priemones.

Remiantis įstatymų projektais, Seimo (tarp Seimo sesijų Respublikos Prezidento) sprendimu papildomi įgaliojimai kariams galės būti suteikiami tik esant šioms sąlygoms:

- yra paskelbta ekstremalioji situacija

- įvykio mastas sparčiai didėja ir siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai yra būtina padėti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar Viešojo saugumo tarnybos pajėgoms vykdyti jų funkcijas

- Vyriausybė gavo Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos motyvuotą rašytinį prašymą ir pateikė siūlymą Seimui (tarp Seimo sesijų Respublikos Prezidentui).

Kariams suteiktų papildomų įgaliojimų ir teisių suteikimo trukmė yra ne ilgesnė nei 3 mėnesiai. Terminas gali būti pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui, pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau negali trukti ilgiau nei būtina institucijų veiklos sąlygoms atkurti.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: