Seimas vieningai, 118 Seimo narių balsavus už, priėmė rezoliuciją, kuria griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos tęsiamą karinę agresiją, sistemingai ir dideliu mastu, remiant Rusijos Federacijos politiką, panaudotą ir toliau naudojamą seksualinį smurtą bei kitus prieš Ukrainos žmones vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.

Priimtu teisė aktu išreiškiamas visokeriopas palaikymas Lietuvos Vyriausybės veiksmams inicijuojant ir dalyvaujant teisminiuose procesuose dėl Rusijos Federacijos ginkluotojų pajėgų vykdomų tarptautinių nusikaltimų, tarp jų – ir nusikaltimų, susijusių su seksualiniu smurtu prieš ukrainiečius.

Seimo nariai kviečia kitas valstybes pasinaudoti universaliosios jurisdikcijos principu ir pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms priklausančių asmenų Ukrainos teritorijoje įvykdytų ir tebevykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tarp jų – ir nusikaltimų, susijusių su sisteminiu seksualiniu smurtu.

„Jau šiuo metu Jungtinių Tautų ekspertų komisija patvirtino daugiau kaip šimtą seksualinių nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti Rusijos ginkluotųjų pajėgų Ukrainoje. Be abejo, mes suprantame, kad tas skaičius yra kur kas didesnis, bet jau bent tiek jų yra patvirtinta. Baudžiamosios atsakomybės procesas jau pradėtas 43 atvejais, ir nukentėjusiųjų amžius varijuoja nuo 4 iki 82 metų“, – pristatydama projektą sakė viena rezoliucijos iniciatorių Laisvės frakcijos narė Ieva Pakarklytė, pabrėžusi, kad seksualiniai nusikaltimai prieš moteris, vyrus ir vaikus yra vykdomi sistemingai, o apie tai, kad seksualinis smurtas yra Rusijos karinės strategijos dalis, kalba ir Jungtinių Tautų atstovai.

Europos Sąjungos valstybės narės ir kiti tarptautiniai partneriai raginami prisijungti prie Baltijos šalių iniciatyvos steigti Specialųjį Tarptautinį Baudžiamąjį Tribunolą, įsitraukti į kitus tarptautinius teisinius procesus, siekiant dėl agresijos nusikaltimų Ukrainoje patraukti atsakomybėn Rusijos Federacijos politinius ir karinius vadovus.

Rezoliucija kreipiamasi į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą ragindamas imtis visų pagal jų kompetenciją įmanomų veiksmų, siekiant ištirti Rusijos Federacijos vykdomus seksualinius ir kitus nusikaltimus bei padėti nuo šių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Priimtu dokumentu Lietuvos ir kitų valstybių vyriausybės raginamos inicijuoti visus reikiamus veiksmus, kad jų valstybių teritorijoje esančioms Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytų seksualinių nusikaltimų aukoms būtų suteikta visa reikiama medicininė ir psichologinė pagalba.

Už rezoliuciją „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems“ (projektas Nr. XIVP-2210) balsavo, prieš buvo, susilaikė Seimo nariai.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: