Seimui pristatytas naujos redakcijos Geriamojo vandens įstatymo projektas Nr. XIVP-2214, kuriuo įgyvendinamos 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės nuostatos. Šios nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2023 m. sausio 12 d.

Įstatymo projekte reglamentuojami veiksmai, kurių turi imtis geriamojo vandens tiekėjai ir valstybės institucijos, kai geriamasis vanduo neatitinka teisės aktų reikalavimų ir kelia pavojų žmonių sveikatai.

Naujame teisės akte aiškiau išdėstytos savivaldybių vykdomųjų institucijų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigos ir funkcijos, susijusios su sąlygų taikyti išlygas išdavimu ir priežiūra. Nebelieka galimybės teikti prašymą taikyti išlygą trečią kartą, išskyrus atvejais, kai antrą kartą išlyga buvo  taikoma 2021 m. sausio 12 d.

Įgyvendinant europinėje direktyvoje (ES) 2020/2184 nustatytus minimaliuosius higienos reikalavimus, taikomus medžiagoms ir gaminiams, kurie liečiasi su geriamuoju vandeniu, atitinkamas nuostatas siūloma įtvirtinti ir įstatyme.

 

Europos Komisija priims įgyvendinimo aktus, kuriais bus nustatyti konkretūs reikalavimai, taikomi tokioms medžiagoms.

Minėtoje direktyvoje yra nustatyti minimalieji reikalavimai, taikomi vandens ruošimo cheminėms medžiagoms ir filtravimo priemonėms (toliau – geriamojo vandens ruošimo gaminiai), kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu. Atsižvelgiant į tai įstatyme numatoma įtvirtinti atitinkamas nuostatas.

 

 

Siekiant išvengti apsinuodijimų nitritais ir nitratais, vartojant individualiai išgautą požeminio vandens įrenginiais geriamąjį vandenį nėščiosioms ir kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui siūloma nustatyti pareigą atlikti nėščiųjų ar kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maistui individualiai išgaunamo požeminio vandens įrenginiais ir naudojamo geriamojo vandens nitritų ir nitratų kiekių tyrimus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Teikiamo įstatymo nuostatos nebus taikomos natūraliam mineraliniam vandeniui, pripažintam teisės aktų nustatyta tvarka, ir vandeniui, kuris yra vaistas (vaistinis preparatas), kaip jį apibrėžia Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas.

Po pateikimo už projektą balsavo 79 Seimo nariai, prieš buvo du, susilaikė 21 parlamentaras. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Sveikatos reikalų komitetas. Seimo posėdyje projektą numatoma svarstyti gruodžio 13 d.

Seimo Spaudos biuro inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: