Seimas svarstys siūlymą tikslinti šių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą. Pasak teisės aktą pristačiusio sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, pakeitimai parengti siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų kompensavimą.

„PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir Sveikatos draudimo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas yra parengti atsižvelgus į išaugusį lėšų, reikalingų kompensuoti išlaidas darbuotojams padidintą darbo užmokestį ir nuo jo mokamiems darbdavio mokesčiams, organizuojantiems ir teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga, koronaviruso infekcija, poreikį. Šituose skaičiavimuose daroma prielaida, kad karantino laikotarpis Lietuvos Respublikoje 2021 metais truks šešis mėnesius“, – sakė A. Dulkys.

Teikiamu 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektu Nr. XIVP-493 siūloma:

1. 48,5 mln. eurų padidinti valstybės biudžeto asignavimus;

2. 26,2 mln. eurų sumažinti PSDF biudžeto lėšas, numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios laikinai nepaskirstytos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir dėl kurių panaudojimo sprendimai turėjo būti priimami šių metų antrąjį pusmetį. Šias lėšas siūloma perkelti sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms (asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) išlaidoms, susidariusioms dėl darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, kompensuoti);

3. iš viso 37,5 mln. eurų didinti lėšas ASPĮ išlaidoms, susidariusioms dėl darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, kompensuoti;

4. 37,2 mln. eurų numatyti PSDF biudžeto rezervui papildyti (sudaryti). Šiomis lėšomis bus atkurta pagrindinė PSDF biudžeto rezervo dalis, kuri buvo naudojama ir numatoma panaudoti ASPĮ išlaidoms, susidariusioms dėl darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, kompensuoti. Lėšos PSDF biudžeto rezervui papildyti (sudaryti) nepriskiriamos PSDF biudžeto išlaidoms, o nurodomos atskirai.

Lydimuoju Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektu Nr. XIVP-494 siūloma:

1. įteisinti valstybės biudžeto asignavimus, skiriamus pagrindinei PSDF biudžeto rezervo daliai atkurti, kai einamaisiais metais ši rezervo dalis panaudojama;

2. nustatyti, kad einamaisiais metais panaudota pagrindinė PSDF biudžeto rezervo lėšų dalis gali būti atkuriama skirtais papildomais valstybės biudžeto asignavimais ir gali sudaryti daugiau nei 1,5 proc. einamųjų biudžetinių metų PSDF biudžeto pajamų sumos;

3. Vyriausybės sprendimu leisti rizikos valdymo dalies lėšas naudoti nustatytiems pagrindinės PSDF biudžeto rezervo dalies tikslams įgyvendinti, kai pagrindinė PSDF biudžeto rezervo lėšų dalis einamaisiais biudžetiniais metais panaudojama ir jos nebeužtenka numatytoms išlaidoms padengti;

4. nustatyti, kad lėšos, skiriamos PSDF biudžeto rezervui papildyti (sudaryti), nėra laikomos PSDF biudžeto išlaidomis.

Projektams po pateikimo pritarė 89, prieš balsavo vienas, susilaikė 34 Seimo nariai. Pagrindiniu šių klausimo svarstyme paskirtas Sveikatos reikalų komitetas. Projektus Seimo posėdyje skubos tvarka numatoma svarstyti birželio 8 d.

Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Taip pat skaitykite: