Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus Seimui pristatė nutarimo projektą, kuriuo siūloma dar trims mėnesiams – iki 2022 m. gegužės 13 d. – pratęsti Respublikos Prezidento 2021 m. rugpjūčio 13 d. dekretu ir Seimo 2021 m. rugsėjo 10 d. nutarimu priimtą sprendimą, kuriuo kariams ekstremaliosios situacijos dėl masinio migrantų antplūdžio metu, iki vasario 13 d. suteikti įgaliojimai jiems nepavaldžių asmenų atžvilgiu.

„Nepaprastosios padėties, kuri baigia galioti sausio 14 d., atveju kariai automatiškai įgyja specialiąsias teises, tuo tarpu ekstremaliosios situacijos atveju, kuri tęsis po sausio 14 d., kariams būtina tas teises suteikti Seimo nutarimu. Ekstremalioji situacija, planuojama, tęsis. Nors padėtis prie sienos, atrodo, stabilizavosi, bet ji išlieka įtempta. Rizika dėl migrantų srautų taip pat išlieka labai didelė. Baltarusijoje, įvairių žinybų žiniomis, migrantų skaičius išlieka didelis. Dabar jų nukreipimas vyksta į Latviją, arba Lenkiją, tačiau stebimas pareigūnų iš kitos pusės aktyvumas prie sienų, todėl būtina mūsų karių pagalba Valstybės sienos apsaugos tarnybai ir Viešojo saugumo tarnybai“, – pristatydamas projektą Seimo nariams sakė krašto apsaugos viceministras Ž. Tomkus.

Pasak viceministro, nors šiuo metu bandymų kirsti Lietuvos sieną skaičius yra minimalus, skaičiuojant nuo lapkričio mėnesio, Lietuvos sieną bandyta kirsti apie 800 kartų.

Dekretu kariams, vykdantiems užduotis kariniuose vienetuose, kurie ekstremaliosios situacijos dėl masinio migrantų antplūdžio metu padeda Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Viešojo saugumo tarnybos pajėgoms vykdyti jų funkcijas, likviduojant šią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius Lietuvos Respublikos pasienio ruože ir asmenų, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos sieną su Baltarusijos Respublika, laikino sulaikymo ir (arba) apgyvendinimo vietose, suteiktos šios teisės:

1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;

2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;

3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;

5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;

6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

7) panaudoti specialiąsias priemones.

Nutarimo „Dėl kariams ekstremaliosios situacijos atveju suteiktų teisių suteikimo trukmės pratęsimo“ projektui Nr. XIVP-1274 po pateikimo pritarė 104, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 3 Seimo nariai.

Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Projektą Seimo posėdyje siūloma svarstyti kitą savaitę, sausio 18 d.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: