Seimas nusprendė pradėti svarstyti siūlymą nustatyti savivaldybių tarybų nariams atlyginimą, jį atitinkamu procentiniu dydžiu susiejant su tos savivaldybės, kurios tarybos nariai yra, merui mokamu atlyginimu. Vietos savivaldos įstatyme siūloma įtvirtinti, kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos nariams būtų nustatomas atlyginimas, kuris būtų lygus 20 procentų savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio.

„Šiandien egzistuojantis reglamentavimas sukelia nemažai problemų, kai turime asmenis, turinčius pareigą dalyvauti tarybos, komitetų posėdžiuose. Tikrai ne vienas posėdis vyksta per mėnesį. Yra ir kita veikla, kuria užsiima tarybos nariai. Tai sukelia nepatogumų, atsiranda poreikis pranešti darbovietėms, kad jie tam tikras valandas ar dienas nedalyvaus savo tiesioginėje veikloje, kuri dažnai būna geriau apmokama negu tarybos nario veikla. Patiriama ir finansinių nuostolių. Yra poreikis reglamentuoti šitą situaciją taip, kad visa sistema būtų aiški, patogi, skaidri ir už darbą būtų atlyginama“, – pristatydamas projektą sakė vienas jo iniciatorių Seimo narys Audrius Petrošius.

Papildomai siūloma numatyti, kad opozicijos lyderiui, nuolatinių komitetų ir komisijų pirmininkams būtų mokamas 20 procentų didesnis savivaldybės tarybos nario atlyginimas, o nuolatinių komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojams – 10 procentų. Atlyginimas būtų mokamas ne už dirbtas valandas, o už visą veiklą (mėnesinis atlyginimas).

Teikiamu projektu numatoma, kad savivaldybių tarybų nariams Darbo kodekso nuostatos nebūtų taikomos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias atostogas, žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą. Savivaldybės tarybos nariui galėtų būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės. Savivaldybės tarybos narys taip pat turėtų teisę į Darbo kodekse nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas neįgaliems darbuotojams.

Siūloma atsisakyti šiuo metu savivaldybių tarybų nariams skiriamų vadinamųjų „kanceliarinių išmokų“: išlaidų su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo ir kitoms reglamente numatytoms išlaidoms apmokėti.

Tačiau įstatyme lieka teisė savivaldybės tarybos nariui gauti iš savivaldybės administracijos darbo vietą posėdžiui, technines priemones ir pagalbą savivaldybės tarybos nario funkcijoms vykdyti (įstatymo 9 straipsnio 5 punktas).

Įstatymą siūloma papildyti nuostata, kad savivaldybės tarybos nario atlyginimas būtų mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, nuolatinių komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui.

Siekiant skaidrumo ir atskaitomybės visuomenei, nustatytina pareiga informaciją apie savivaldybių tarybų narių atlyginimus pateikti savivaldybių interneto svetainėse.

Numatoma, kad naujas reglamentavimas įsigaliotų po mėnesio – liepos 1 d.

Vietos savivaldos įstatymo pataisų projektui Nr. XIVP-2803 po pateikimo pritarė 95, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 7 Seimo nariai. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Seimo posėdyje prie šio projekto numatoma grįžti birželio 6 d.

Seimo Spaudos biuro inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: