Kaip skelbiama Jonavos rajono savivaldybės pranešime, Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos darbo ginčų komisiją. Pusę metų Senamiesčio gimnazijos vadovo pareigas einantis D. Mockus reikalauja įpareigoti savivaldybę pakeisti jo 2021 m. veiklos įvertinimą iš „gerai“ į „labai gerai“ ir nustatyti jam didesnį atlyginimą.

Kiekvienais metais iki kovo 1 dienos savivaldybėje vertinama visų rajono švietimo įstaigų vadovų praėjusių metų veikla pagal nustatytas metines užduotis. Direktorių veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai.

Nuo šio vertinimo priklauso įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 0 iki 15 - 40 proc. pastoviosios dalies.

D. Mockaus 2021 m. veiklos ataskaita savivaldybėje buvo įvertinta „gerai“, jam nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – 10 proc.

Gimnazijos direktorius nesutinka su tokiu vertinimu ir prašo įpareigoti savivaldybę jo veiklą įvertinti „labai gerai“ bei nustatyti jam ne mažesnį kaip 15 proc. pareiginės algos kintamosios dalies dydį.

D. Mockus Ginčų komisijai aiškina, kad per pusę metų ne tik įvykdė visas jam iškeltas užduotis, bet vykdė papildomas veiklas, kurios esą buvo reikšmingos įstaigos veiklos rezultatams. „Plėstas gimnazijos žinomumas ir stiprintas identitetas – pagaminta gimnazijos pavadinimo ir emblemos šviečianti iškaba ant pastato fasado”, - vieną tokių veiklų nurodo direktorius.

D. Mockus dėl gaunamo atlygio už darbą skundžiasi ne pirmą kartą – anksčiau jis yra kreipęsis į savivaldybės Kontrolės komitetą, nes direktoriaus netenkino jam skirtos kalėdinės premijos dydis.

Atlyginimai – vieni didžiausių Lietuvoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, mokyklų vadovų darbo užmokestis Jonavos rajone iki šiol buvo vienas didžiausių Lietuvoje. Nuo šių metų pradžios švietimo įstaigų darbuotojų algos dar padidėjo Seimui pakeitus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą.

Po vertinimų, švietimo įstaigų direktoriai gauna dar didesnius atlyginimus, o skirtumas nuo praėjusių metų – 500-600 ar net 900 eurų per mėnesį. Didžiausia mokyklos vadovo alga siekia 3,7 tūkst. eurų iki mokesčių ir yra net šiek tiek didesnė nei rajono mero.

Švietimo įstaigų vadovų algos Jonavos rajone:

Įstaiga

Atlyginimas su kintamąja dalimi nuo 2022-03-01  Eur

Padidėjimas lyginant su 2021-12-31 Eur

L/d "Saulutė"

2879

475

L/d "Lakštingalėlė"

3441

638

L/d "Žilvitis"

3254

537

L/d "Dobilas"

3002

495

L/d "Pakalnutė"

3004

914

L/d. "Bitutė"

3285

673

J.Ralio gimnazija.

3686

729

Senamiesčio gimnazija

3040

386

Žeimių  mok.-daug. centras

3035

499

Ruklos Jono Stanisla.m-daug. C.

3310

545

Lietavos pagrin.mok.

3167

522

J.Vareikio progimnazija

3351

552

R.Samulevičiaus progimnazija

3217

530

Jonavos Neries pagrin.mok.

3424

566

Kulvos A.Kulviečio mokykla

2910

480

Šveicarijos progimnazija

3035

559

Bukonių mok.-daug. Centras

3035

605

Užusalių mok.-daug. C.

2650

537

Panerio pradinė mok.

2879

579

Jonavos pradinė mok.

2770

456

J.Miščiukaitės meno mok.

2512

205

KKSC

2889

792

Jonavos rajono savivaldybės vadovų algos:

Jonavos r. savivaldybė

2021 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Meras

3531,6

3629,97

Mero pavaduotojas

2872,6

2963,9

Administracijos direktorius

3791,34

3907,79

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3213,61

3295,47

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: