Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2021 metų sausio–liepos mėnesių centrinės valdžios deficitas siekė 623,2  mln. eurų ir sudarė 1,2 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per pirmuosius septynis šių metų mėnesius buvo 1 207,9 mln. eurų geresnis nei 2020 metų tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 1 831,1 mln. eurų deficitą.

2021 metų centrinės valdžios pajamos sausį–liepą buvo 9 427,4 mln. eurų, išlaidos – 9 899,7 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 150,9 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 60,0 proc. sausio–liepos mėnesių centrinės valdžios pajamų, 32,0 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius septynis šių metų mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 59,9 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12 proc. bei dotacijos – 9,0 proc.

Centrinės valdžios pajamos šių metų liepą siekė 1 455,1 mln. eurų, išlaidos – 1 423,0 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 29,0 mln. eurų. Šių metų liepos mėnesio centrinės valdžios perteklius siekė 3,1 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų liepa, balansas geresnis 376,8 mln. eurų. Liepą pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (60,3 proc.) ir socialinės įmokos (32,4 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (58,9 proc.).

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus: Rezervinį (Stabilizavimo), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje ir valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: