Vidaus reikalų ministerija parengė Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo projektą, siekiant užtikrinti visapusišką valstybės sienos apsaugą ir kontrolę, efektyviai valdyti migracijos srautus bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui sienų valdymo ir prieglobsčio sistema.

Ministerija siūlo įstatymu įtvirtinti galimybę valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir nepaprastosios padėties metu neįleisti į Lietuvos Respublikos teritoriją užsieniečių, kurie pažeidžia valstybės sienos kirtimo tvarką. Siekiant užtikrinti žmogaus teises, įstatymo projekte numatytasindividualus, užsieniečių, kertančių valstybės sieną, pagalbos poreikio įvertinimas ir pagalbos suteikimas.

„Neteisėtos migracijos procesas, organizuojamas Baltarusijos režimo, nesibaigė, o grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui niekur nedingo. Jeigu užsieniečiai kerta išorės sieną neteisėtai ir jėga, pažeisdami sienos kontrolės tvarką, gadindami valstybės turtą – fizinį barjerą, valstybė turi teisę gintis, o tam reikalingi teisiniai įrankiai. Šis įstatymo projektas suteikia galimybę imtis veiksmingų priemonių viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui apsaugoti masinės migracijos atveju“, – teigia vidaus reikalų ministrės Agnė Bilotaitė.

Per visus 2021 m. buvo fiksuoti 8 106 užsieniečių bandymai neteisėtai kirsti Lietuvos Respublikos sieną. Šiemet iš Baltarusijos Lietuvos pasieniečiai neleido neteisėtai patekti jau daugiau kaip 10 tūkst. užsieniečių.

Šiuo įstatymo projektu taip pat siekiama sustiprinti valstybės sienos apsaugą  įteisinant pasienio tarnybos rėmėjų pasitelkimą, aiškiau reglamentuojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įstaigomis bei visuomene. Tai galėtų padėti operatyviau reaguoti į neteisėtus valstybės sienos kirtimo atvejus ir užtikrinti veiksmingą šių pažeidimų užkardymą.

Reaguodama į Baltarusijos režimo sukeltą migracijos krizę Vidaus reikalų ministerija dar pernai parengė siūlymus tobulinti Europos Sąjungos teisės aktus išorės sienų apsaugos ir prieglobsčio srityse, kad nedemokratinių šalių režimai negalėtų piktnaudžiauti Europos Sąjungos prieglobsčio sistema politiniais tikslais.

Taip pat Vidaus reikalų ministerija,  atsižvelgusi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. birželio 30 d. sprendime pateiktą išaiškinimą bei konsultuodamasi su Europos Komisija, parengė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, kuriais panaikinamos ES teisei prieštaraujančiomis pripažintos nuostatos, priimtos pernai vasarą.

Šio įstatymo pakeitimais sudaroma galimybė užsieniečiams pateikti prašymus suteikti prieglobstį, neatsižvelgiant į tai, ar jis į Lietuvos Respubliką atvyko teisėtai ar neteisėtai.

Taip pat įstatymo projektu panaikinama nuostata, kad prieglobsčio prašytojas gali būti sulaikytas, jeigu jis į Lietuvos Respublikos teritoriją atvyko neteisėtai kirsdamas valstybės sieną.

Parengtas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ projektas dar bus derinamas su atsakingomis institucijomis, o suderinus teikiamas Vyriausybei svarstyti. Po to, kai Vyriausybė pritars įstatymo projektui, jis bus pateiktas Seimui svarstyti ir priimti. 

Įstatymo pakeitimus planuojama priimti iki 2022 metų pabaigos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: