Vidaus patalpų temperatūra - rudenį itin aktualus klausimas, dėl kurio į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi skaitytoja Danguolė. 

,,Dirbu ofise. Mano kabinete šiuo metu vos 15 šilumos ir, remdamasi praėjusių metų patirtimi, neabejoju, kad net įjungus šildymą temperatūra nepasikeis - senas pastatas. Dėl tos pačios problemos kenčia ir kiti mano kolegos. Negana to, neseniai darbdavys pareiškė, kad net įjungus šildymą, jis bus mažesnis nei praėjusiais metais, nes reikės taupyti...

Niekas negalvoja apie žmonių sveikatą, bet ar darbdavys neprivalo užtikrinti tam tikros temperatūros? Ar normalu, kad darbuotojai verčiami šalti?", - teiravosi moteris.

Pagal kategorijas

Kaip pasakoja Valstybinė darbo inspekcija (VDI), darbo patalpų oro temperatūros parametrus, jų vertes bei matavimo reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (toliau – Higienos norma).

,,Šiluminės aplinkos parametrai yra oro temperatūra, oro santykinis drėgnumas ir oro judėjimo greitis. Šiluminės aplinkos parametrų vertės yra nustatomos atsižvelgiant į metų laikotarpį ir atliekamų darbų sunkumo kategoriją (lengvas (Ia, Ib), vidutinio sunkumo (IIa, IIb), ir sunkus fizinis darbas (III)). Pvz:. dirbant biure, žiemos metu, kai darbas nereikalauja fizinės įtampos sėdint (darbo sunkumo kategorija Ia) darbo patalpų oro temperatūra turėtų būti 21 - 250C,  kai darbas reikalauja nedidelės fizinės įtampos sėdint, stovint ar vaikštant (darbo sunkumo kategorija Ib), darbo patalpų oro temperatūra turėtų būti 20 - 240C, oro santykinis drėgnumas iki 75%, oro judėjimo greitis – ne daugiau kaip 0,2 m/s", - paaiškina VDI.

Turi įvertinti

Anot inspekcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSSĮ) 25 straipsniu, darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti profesinės rizikos vertinimą ir tuo pagrindu įvertina (nustato) faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos (taip pat ir patalpų oro temperatūros) būklę įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose bei imasi priemonių nustatytai rizikai pašalinti arba sumažinti.

,,Vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, 10 punktu rizikos vertinimas atliekamas dalyvaujant darbuotojams ar jų atstovams, darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai. Iš darbuotojų renkama ir apibendrinama informacija apie pavojingus įvykius ir rizikos veiksnius, esamus ar galinčius atsirasti jų darbo vietose. Su darbuotojais arba darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai aptariamos numatomos rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės ir nustatomas taikomų priemonių veiksmingumas bei tinkamumas. Su rizikos vertinimo rezultatais supažindinami darbuotojai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas",- pasakoja VDI.

Darbuotojo teisės

DSSĮ 34 straipsnis nustato darbuotojo teises. Darbuotojas turi teisę: reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas; įrengtų kolektyvines apsaugos priemones; pats tartis su padalinio vadovu, darbdaviui atstovaujančiu asmeniu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo arba tam įgalioti darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, darbuotojų atstovą. Darbdaviui atstovaujantis asmuo siekdamas įgyvendinti darbdavio pareigą organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), įgyvendinimą ir apie tai informuoja darbuotojus.

,,Darbuotojas pirmiausia turėtu kreiptis į savo darbdavį dėl saugių darbo sąlygų sudarymo. Tais atvejais, kai darbdavys nesudaro saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, asmuo turi teisę kreiptis su rašytiniu skundu (prašymu), kurį gali atsiųsti paštu arba atnešti į bet kurį VDI teritorinį skyrių (adresus ir kitą reikiamą kontaktinę informaciją galima rasti interneto svetainėje www.vdi.lt) arba į VDI administraciją. VDI inspektorius atvyks į darbo vietą, nustatęs darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, įpareigos darbdavį per nustatytą terminą juos pašalinti", - teigia VDI.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: