Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 195093984, adresas Kauno g. 59, Jonava LT-55179, skelbia 177,31  kv. m bendrojo ploto patalpų nuomos konkursą.

Patalpos yra Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos pastate adresu: Kauno g. 59, Jonava LT-55179. Turtas skirtas maitinimo paslaugoms teikti.

Nuomos termino pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe atnaujinti nuomos sutartį pratęsiant sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus). Pradinis nuompinigių dydis – 127,94  Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Pasiūlymus pateikti  užklijuotame voke iki 2024 m. balandžio 18 d.  10.00 val. adresu: Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 195093984, Kauno g. 59, Jonava LT-55179, raštinė.

Ant voko turi būti užrašyta „Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos valgyklos nuomos konkursui“. Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos raštvedė Jolanta Vilčiauskienė, tel. Nr. +370 349 61800, el. p. info@joneris.lt.

Už nuomojamų patalpų apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Genadijus Kurganovas, tel. Nr. +370 869924321, el. p. genadijus@joneris.lt.

Komisijos posėdis įvyks 2024 m. balandžio 18 d. 12.00 val. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje, adresu Kauno g. 59, Jonava, 219 kabinete.

KONKURSO SĄLYGOS

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: