Jonavos Senamiesčio gimnazija, juridinio asmens kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava, skelbia 123,02 kv. m bendrojo ploto valgyklos patalpų nuomos konkursą. Patalpos yra Jonavos Senamiesčio gimnazijos pastate adresu: Kauno g. 76, Jonava. Turtas skirtas maitinimo paslaugoms teikti.

Nuomos termino pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe atnaujinti nuomos sutartį pratęsiant sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Pradinis nuompinigių dydis – 92,33 Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Pasiūlymus pateikti užklijuotame voke iki 2024 m. gegužės 31 d. 10.00 val. adresu: Jonavos Senamiesčio gimnazija, Kauno g. 76, Jonava LT-55178, raštinė (101 kab.). Ant voko turi būti užrašyta „Jonavos Senamiesčio gimnazijos valgyklos nuomos konkursui“.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Jonavos Senamiesčio gimnazijos raštvedė Lina Rokienė, tel. nr. +370 349 51088, el. p. rastine@senamiescio-g.lt. Už nuomojamų patalpų apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkiui Lilija Parėdnienė, tel. nr. +370 349 51932, el. p. l.paredniene@senamiescio-g.lt.

Komisijos posėdis įvyks 2024 m. gegužės 31 d. 12.00 val. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje, adresu Kauno g. 76, Jonava, 101 kabinete. Komisijos posėdį turi teisę stebėti konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jonavos Senamiesčio gimnazijos valgyklos nuomos konkurso sąlygos – 6 lapai

Nuomos konkurso sąlygų priedai – 10 lapų

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: