Dėl pandemijos atšaukus vasarą turėjusią vykti Moksleivių dainų šventę, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms skyrė 2,5 mln. eurų stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti. Jonavos rajono savivaldybei skirta 38,6 tūkst. eurų.

Vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms", Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatais (2020 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 13B-951) bei atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programų vertinimo komisijos posėdžio 2020-07-02 protokolo Nr. 19B-70 nutarimą, paskirstytas finansavimas Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programų 2020 m. finansavimo iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos savivaldybei skirtų lėšų paskirstymą.

Neišnaudojus visų LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos savivaldybei skirtų lėšų, bus skelbiami kiti paraiškų Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso etapai. 

Finansuotų programų sąrašas

pixabay.com asociatyvi nuotrauka 

Taip pat skaitykite: