Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurios 13.2 papunktis reglamentuoja, kad gyvenamajame miegamajame apgyvendintų paslaugų gavėjų skaičius neturi viršyti Socialinės globos normų aprašu (toliau – aprašas) nustatytų reikalavimų. 

Atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis šio aprašo 4 priedo 17.5 papunkčio reikalavimais (pakeitimas 2021 m. birželio 2 d. Nr. A1-417), socialinės globos namuose viename gyvenamajame miegamajame kambaryje gali gyventi 1–3 senyvo amžiaus asmenys ar asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys). Specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose gyvenamoji aplinka kuriama grupių principu, grupėje gyvena 6–10 asmenų. 

Jonavos rajone stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veiklą vykdo 8 ūkio subjektai, kuriems yra išduoti leidimai higienos pasai šiai veiklai. Paraišką leidimui-higienos pasui galima pateikti NVSC Kauno departamento Jonavos skyriui (Vasario 16-osios g. 9, Jonava, tel. (8 349) 6 00 69 arba el.p. jonava@nvsc.lt).

Kauno departamento Jonavos skyriaus inf. 

Taip pat skaitykite: