Šiandien Lietuvos Respublikos Prezidentui prisiekė naujasis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Linas Pernavas, kuris nuo 2023 m. birželio 19 d. paskirtas penkerių metų kadencijai, kartu prisiekė ir pavaduotojų komanda. STT direktoriaus pirmuoju pavaduotoju antrai kadencijai paskirtas Jovitas Raškevičius, kuris atsakingas už tyrimų koordinavimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Dar vienai kadencijai kuruoti antikorupcinį švietimą ir administravimą paskirtas pavaduotojas Egidijus Radzevičius. Už korupcijos prevencijos ir analitinės antikorupcinės žvalgybos sritis nuo šiol bus atsakingas naujai paskirtas direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas.

„Specialiųjų tyrimų tarnyba – institucija, turinti ypatingą vaidmenį, kuriant korupcijai atsparią aplinką Lietuvoje, o Tarnybos sukaupta geroji patirtis vertinama tarptautiniu mastu. Vertinu matydamas, kiek daug buvo nuveikta, todėl sau ir kolegoms ne tik keliu naujus tikslus, bet tikiu, kad būtinas ir Tarnybos veiklos stabilumo bei tęstinumo užtikrinimas. Svarbu, kad visa Tarnyba dirbtų kaip viena komanda, o kiekvieno indėlis prisidėtų prie bendro tikslo – kiekviena byla, kiekvienas ikiteisminis tyrimas pravertų ne tik teismo duris, bet kartu ir atskleistų valstybėje įsišaknijusias problemas, kurias būtų galima spręsti pasitelkiant korupcijos prevenciją, antikorupcinį švietimą ir analitinę antikorupcinę žvalgybą. Todėl labai svarbu dirbant kartu ne tik šalinti pasekmes, bet ir priežastis“, – sakė naujasis STT direktorius Linas Pernavas.

Be veiklos tęstinumo, L. Pernavas įvardija ir pirmuosius tikslus, kurių įgyvendinimui planuojama skirti daugiau dėmesio. Kalbėdamas apie korupcijos prevenciją, naujasis STT vadovas pažymi, kad būtina tobulinti viešųjų paslaugų teikimą, skaitmeninti ir automatizuoti paslaugas, atsisakyti nereikalingų procedūrų. Identifikavus silpniausias vietas, reikšmingas STT vaidmuo – konkretūs pasiūlymai, kaip tobulinti administracines ir viešąsias paslaugas, kad būtų sudaroma kuo mažiau prielaidų korupcijai. Kad sprendimai būtų priimami efektyviai, būtinas STT, Prokuratūros, Teisingumo ministerijos ir Teismų bendradarbiavimas. Taip pat svarbu dėti pastangas tiek stiprinant kriminalinės žvalgybos, tiek ikiteisminio tyrimo kokybę, užtikrinti tinkamą Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimą, tolimesnę, efektyvią iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklą, ypatingą dėmesį skiriant verslo įtraukimui.

L. Pernavas baigė Lietuvos policijos akademiją ir Vilniaus universitetą, kur įgijo teisės magistro laipsnį. Savo darbinę karjerą naujasis STT vadovas pradėjo 1995 m. Ignalinos rajono komisariate. Vėliau vadovavo Zarasų, Utenos, Kauno apskrities komisariatams, nuo 2014 m. vadovavo Lietuvos policijai, o nuo 2019 m. paskirtas Policijos departamento specialiuoju atašė Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje.

Antrai kadencijai STT direktoriaus pirmuoju pavaduotoju paskirtas J. Raškevičius, turintis teisinį išsilavinimą, yra sukaupęs ilgametę vadovavimo patirtį – nuo 2008 metų ėjo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinio viršininko pareigas. Tarnybą STT pradėjo nuo 2014 metų vadovaudamas skyriui, atsakingam už kriminalinės žvalgybos tyrimų organizavimą ir koordinavimą. Nuo 2017 metų buvo paskirtas skyriaus, atsakingo už analitinę antikorupcinę žvalgybą, vadovu.

Naujai paskirtas STT direktoriaus pavaduotojas E. Jablonskas 2006 m. baigė Mykolo Romerio universitetą ir įgijo Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, 2019 m. – ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vadovų magistrantūrą. Tarnybą policijoje pradėjo 1999 m. Plungės rajono policijos komisariate, vėliau aštuonerius metus ėjo Imuniteto valdybos viršininko pareigas, nuo 2020 m. paskirtas Lietuvos Respublikos teisingumo viceministru.

Pakartotinai paskirtas pavaduotoju E. Radzevičius turi teisės mokslų daktaro laipsnį, yra dėstęs Mykolo Romerio ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose. Jis karjerą nuo 1996 iki 2002 m. pradėjo Vilniaus miesto vyriausiame policijos komisariate. Prie STT prisijungė 2008 metais kaip STT Administravimo valdybos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, vėliau tapo šio skyriaus viršininku, nuo 2014 metų – šios valdybos viršininko pavaduotoju. 2016 metais rugsėjo mėn. buvo paskirtas į STT direktoriaus pavaduotojo pareigas.

STT direktorių skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu, STT direktoriaus pavaduotojus skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas STT direktoriaus teikimu.

STT inf. 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka / Robertas Dačkus

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: