Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamento specialistai primena, kad projektuojami statiniai turi atitikti ne tik statybos techninius reglamentus, bet ir visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

NVSC Klaipėdos departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus specialistai pagal priskirtą kompetenciją 2021 metais įvertino 789 statinių projektų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. 521 (66 proc.) projektui buvo pritarta, 210 (26,7 proc.)  – nepritarta,  58 (7,3 proc.) – atmesta.  

Siekdami užtikrinti sklandesnį projektų suderinimo procesą, NVSC specialistai atkreipia dėmesį į dažniausiai daromas klaidas:

•    vadovaujamasi nebegaliojančiomis higienos normomis, nepateikiami sprendiniai pagal higienos normų reikalavimus (projekte turi būti pateikiami konkretūs sprendiniai, ne tik parašant, kad projektas turi atitikti teisės aktų reikalavimus);
•    nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos galimas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai, taip pat nevertinami tokie veiksniai kaip triukšmas, kvapai, oro tarša ir kt., veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai. Dažnai pasitaiko, kad projektuose nėra vertinami šilumos siurblių, technologinės įrangos, projektuojamos vėdinimo įrangos, transporto keliamas triukšmas ir pan.;
•    nepateikiami projektuojamų patalpų vėdinimo sprendiniai, kurie užtikrintų projektuojamų patalpų mikroklimato ir oro kokybės reikalavimus. Projektuose ne visada būna nurodytos vėdinimo įrangos montavimo vietos, oro paėmimo ir šalinimo vietos, atstumai tarp jų ir kt.;
•    nenurodyti projektuojamų patalpų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo parametrai, neįvertinta gyvenamųjų patalpų, vaikų žaidimų aikštelių insoliacija (tiesioginių saulės spindulių patekimas)  ir nepateikti tai pagrindžiantys skaičiavimai;
•    nepateikiami duomenys apie reglamentuojamų atstumų atitiktį nuo projektuojamų automobilių stovėjimo aikštelių iki projektuojamų gyvenamųjų / visuomeninių pastatų langų;
•    nenurodyti laboratoriniai tyrimai / matavimai, atliekami statybos užbaigimo procedūros etape;
•    projektuose daromos techninės klaidos, nenurodomos patalpų paskirtys, pateikiami prieštaringi duomenys skirtingose projekto dalyse, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose.

 

 NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: