Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu papildytas ir atnaujintas Gaisrų prevencijos veiksmų planas. Šiais veiksmų plano pakeitimais siekiama stiprinti gaisrų prevenciją, labiau įtraukiant ir savivaldybes bei socialinių paslaugų srities darbuotojus.

„Gaisrų ir juose žuvusių žmonių priežastys daug gilesnės. Neretai – tai problemos dėl alkoholio, socialinių įgūdžių stoka, arba tiesiog žinių trūkumas. Tai signalizuoja ir apie tam tikras socialines problemas, kurioms spręsti yra būtinos sutelktos skirtingų institucijų pastangos“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Žuvusiųjų gaisruose statistika rodo, kad didžioji dauguma žuvusiųjų buvo nedirbantys arba valstybės išlaikomi asmenys, turintys susiformavusius žalingus įpročius. Taip pat ryškėja ir kita rizikos grupė, kuriai derėtų skirti didesnį dėmesį – tai vieniši vyresnio amžiaus senoliai.

Atliepiant situaciją, į gaisrų prevencinių priemonių vykdymą bus įtraukiami socialinių paslaugų srities darbuotojai. Jie, lankydamiesi gyventojų būstuose, pagal galimybes įvertins gyvenamosios vietos saugumo būklę (ar yra autonominiai dūmų jutikliai ir kt.) bei prireikus informuos gyventojus apie vykdomas gaisrų prevencijos priemones, taip pat informuos savivaldybę dėl asmens (šeimos) įtraukimo į vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašą.

Pagal veiksmų planą savivaldybės ir Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas (toliau – PAGD) turėtų suplanuoti ir organizuoti bendrą veiklą taip, kad per metus būtų aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai. PAGD pareigūnai, įvertinę situaciją būstuose ir nustatę didžiausios rizikos atvejus, teiks rekomendacijas savivaldybėms dėl konkretaus būsto gaisrinės saugos būklės pagerinimo, o savivaldybės organizuos jų įgyvendinimą pagal finansines galimybes skirdamos priemones ar paramą šių būstų gaisrinei saugai užtikrinti.

Veiksmų plane numatyta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojai gautų bazinius mokymus gaisrų prevencijos ir saugaus elgesio klausimais. Taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisidėtų prie tokių mokymų kuravimo, jei savivaldybėms kiltų problemos juos suorganizuoti.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimus, kuriais ir toliau bus stiprinamas gaisrų prevencijos mechanizmas.

Numatoma aiškiau reglamentuoti valstybės ir savivaldybių institucijų atsakomybę, nustatyti nuoseklią gaisrų prevencijos planavimo ir poveikio vertinimo sistemą, taip pat stiprinti ugniagesių savanorių instrumentą, labiau įgalinat nevyriausybinį sektorių.

VRM inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: