Finansų ministerija įgyvendino pirmąjį Lietuvos nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) konsolidavimo etapą. Spalio 19 d. suformuota keturių NPĮ – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA), UAB Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) – įmonių grupė, patronuojančia bendrove paskiriant INVEGA, o kitas – jos dukterinėmis bendrovėmis. Šis sprendimas, kurio pagrindu Lietuvoje veiks viena nacionalinė skatinamojo finansavimo institucija, priimtas šiandien vykusiame Vyriausybės posėdyje. 

„Žengėme papildomą žingsnį ir įgyvendinome tai, ko prieš tai buvusioms Vyriausybėms padaryti nepavyko – konsoliduojame keturias nacionalines plėtros įstaigas. Sujungus jų resursus, žinias ir kompetencijas  bus suformuota nauja struktūra, kuri leis pritraukti daugiau privataus kapitalo ir užtikrins didesnes investicijas į strategines valstybei sritis, – sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė. – Viena stipri įmonė ne tik bus patogesnė klientams, bet ir užtikrins kokybišką viešojo investavimo standartą bei didins Lietuvos žinomumą tarptautinėje arenoje“.  

Ministrės teigimu, konsoliduota įmonė skatins ilgalaikes ir tvarias investicijas valstybei strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas bei formuos palankų klimatą šioms investicijoms įgyvendinti. Ji nekonkuruos su privačiomis finansų įstaigomis, tačiau priešingai – jas papildys. 

Papildomi mobilizuoti NPĮ resursai bus nukreipti į inovacijas, energijos efektyvumo didinimą, atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, verslo konkurencingumo didinimą ir kitas sritis, o tai, anot ministrės G. Skaistės, prisidės prie ekonomikos transformacijos, kapitalo rinkos plėtros bei tvarių investicijų augimo Lietuvoje. 

Naujai kuriami ir esami fondai bei finansavimo priemonės bus prieinami vienoje vietoje, todėl neliks fragmentiškumo, konkuravimo tarpusavyje ir dubliavimo. Įmonė turės tvarią ir vieningą investavimo strategiją, kuri leis optimaliai planuoti ir valdyti investicijas skirtinguose sektoriuose. 

Be to, bus taikomas „vieno langelio“ principas tiek klientams, tiek investuotojams, kas ne tik efektyvins veiklos valdymą, bet ir sumažins administracinę naštą verslui. 

Aukšto lygio valdyseną užtikrins naujai formuojama įmonės stebėtojų taryba. Kandidatai į šias pareigas atrenkami tarptautinio konkurso būdu. Dokumentai iš kandidatų priimami iki spalio 31 d.    

Vyriausybės programoje numatytas siekis, jog konsoliduota NPĮ veiktų kaip savarankiška ir politiškai nepriklausoma įstaiga. 

Iki šiol kiekviena iš šių keturių įstaigų veikė konkrečiose srityse, tačiau dalis jų funkcijų persidengė, be to, skirtingos NPĮ investavimo strategijos, veiklos standartai ir rizikų valdymo procesai, neleido sėkmingai išnaudoti privataus kapitalo pritraukimo potencialo bei užtikrinti pakankamo finansavimo valstybei strategiškai svarbiose srityse. 

Papildoma informacija 

Primename, jog 2022 m. balandžio 13 d. Vyriausybės nutarimu pritarta nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) konsolidavimo modeliui – paskiriant patronuojančiąja bendrove UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), o Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA), UAB Valstybės investicijų valdymo agentūrą (VIVA) ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą (ŽŪPGF) – jos patronuojamosiomis (dukterinėmis) bendrovėmis. 

Siekdama užtikrinti sklandų NPĮ konsolidavimo procesą, Finansų ministerija sudarė NPĮ konsolidavimo darbo grupę, į kurios sudėtį įtraukta Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos bankas bei kitos suinteresuotas ministerijos ir institucijos. Ši darbo grupė vykdo konsolidavimo procesų priežiūrą ir teikia rekomendacijas dėl finansinių priemonių inicijavimo ir finansavimo, bendros investavimo strategijos ir kitų su šiais klausimais susijusių aspektų.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: