Medžioklės leidimų suteikimas, panaikinimas ir šio proceso kontrolė neužtikrina pakankamo skaidrumo bei gali sudaryti prielaidas pasireikšti korupcijai. Tokias išvadas teikia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi teisės aktų, reglamentuojančių teisės medžioti suteikimą, panaikinimą, medžioklės kontrolę ir kitų procedūrų, vertinimą ir pateikusi kritines pastabas dėl galimų korupcijos rizikų.

STT ekspertai atkreipė dėmesį, kad nuo 2019 m. panaikinus medžiotojų sąvadą, kuriame buvo kaupta informacija apie teisės medžioti asmenims suteikimą, medžiotojams suteiktas kvalifikacijas, skirtas nuobaudas arba teisės medžioti panaikinimą ir medžiotojų bilietų paėmimą, nėra aišku, kaip administruojami buvusiame medžiotojų sąvade kaupti duomenys. Dabar aktuali su medžioklės kontrole susijusi informacija kaupiama ir tvarkoma skirtinguose registruose, kurių dauguma – popieriniai ir nevieši. STT antikorupciniu požiūriu tokią situaciją vertina kaip ydingą ir neužtikrinančią skaidraus laukinių gyvūnų išteklių naudojimo bei šio proceso kontrolės.

Nustatyta, kad vadovaujantis dabar galiojančiais teisės aktais gali būti neatskleisti šiurkštūs pažeidimai, už kuriuos taikytinas teisės medžioti atėmimas. Medžioklės įstatyme įtvirtinta „sistemingai“ daromų pažeidimų, už kuriuos gali būti panaikinamas medžioklės leidimas, sąvoka, kas galimai sudaro sąlygas tęstiniams medžioklės ir gyvosios gamtos apsaugos reikalavimų pažeidimams. Be to, laikinojo medžioklės bilieto suteikimas, kol bus išnagrinėtos pažeidimo aplinkybės, neapribojant teisės medžioti, gali neužtikrinti saugios aplinkos ir gyvosios gamtos išteklių apsaugos.

Pastebėta, kad teisės aktuose įtvirtinta medžioklės kontrolė yra nepakankama, pavyzdžiui – nėra numatyta, kad medžioklės vadovas, medžioklės lape pildydamas dalyvaujančiųjų sąrašą ir kitus privalomus duomenis, įsitikintų, kad medžiotojai nėra neblaivūs ar apsvaigę nuo kitų psichotropinių medžiagų. Taip pat sudaromos galimybės medžioklės lapuose neįrašyti tam tikrų asmenų ar įrašyti tuos, kurie neturi teisės medžioti tame medžioklės plote.

Šiuo metu nėra išsamiai reglamentuotas leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės plotuose išdavimas, pratęsimas ir naikinimas, kai leidimai yra išduodami Aplinkos ministerijos siūlymu, konkurso neorganizuojant. Be to, nėra nustatytas teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymas, veikla ir neviešinami jos rezultatai. STT nuomone, medžioklės plotai ir jų ribos peržiūrimi nepakankamai reguliariai, taip pat nėra numatyta atsakomybė už medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenis.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija per 2 mėnesius turi informuoti kaip buvo ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktus pasiūlymus. STT vykdo patektų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną.

Su antikorupciniu vertinimu galite susipažinti čia.

STT inf. ir nuotr. 

Taip pat skaitykite: