STT pareigūnai nustatė, kad dėl nereglamentuotos įdarbinimo konsultanto priskyrimo procedūros galimos situacijos, kai darbo ieškantį asmenį ne vienerius metus gali aptarnauti tas pats Užimtumo tarnybos darbuotojas. Nėra nustatytas maksimalus laikotarpis, per kurį įdarbinimo konsultantas bedarbio statusą turinčiam asmeniui turi pateikti bent vieną tinkamo darbo pasiūlymą bei nenumatytos kontrolės priemonės, užtikrinančios, kad būtų pateiktas tinkamas darbo pasiūlymas. Tai sudaro sąlygas situacijoms, kai dėl galimai šališkų įdarbinimo konsultanto sprendimų ir (ar) veiksmų bedarbio statusą turinčiam asmeniui darbo pasiūlymai neteikiami ištisus metus arba teikiami tokie, kurių reikalavimų asmuo neatitinka, pavyzdžiui, neturi įgijęs tam tikros kvalifikacijos, kompetencijos ar neturi reikiamos darbo patirties ir pan.

Pastebėta, kad esamas reglamentavimas įdarbinimo konsultantams suteikia teisę priimti vienašališkus sprendimus dėl bedarbio statusą turinčių asmenų informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimo būdo parinkimo, įsidarbinimo galimybių vertinimo, tinkamo darbo pasiūlymo suformavimo bei bedarbio atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką.

Nustatyta, kad paramos dėl darbo vietų steigimo paraiškų teikimo procedūroje esamas tiesioginis paraiškų teikėjų ir paraiškas priimančių Užimtumo tarnybos darbuotojų kontaktas neužtikrina proceso skaidrumo. Be to, numatyti paraiškų vertinimai nėra pakankamai aiškūs ir veiksmingi, kad užtikrintų tiesioginę subsidijų įtaką darbo vietos steigimui ir tiesioginių darbo funkcijų atlikimui.

Siekiant sumažinti korupcijos riziką analizuotose veiklos srityse, STT Užimtumo tarnybai siūlo:

  1. Taikyti įdarbinimo konsultantų rotaciją bei nustatyti jų keitimo ir (ar) pavadavimo tvarką.
  2. Nustatyti informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimo būdo kriterijus.
  3. Numatyti papildomas kontrolės priemones įsidarbinimo galimybių vertinimo, tinkamo darbo pasiūlymo formavimo ir savarankiškos darbo paieškos stebėsenos vertinimo srityse.
  4. Išsamiau reglamentuoti Užimtumo tarnybos subsidijuojamų darbo vietos steigimo paraiškų vertinimą.

Užimtumo tarnyba per 3 mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus. Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.

STT inf. 

Taip pat skaitykite: