Lietuvos profesinių mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos programas, yra draudžiami valstybės lėšomis. Kaip visi apdraustieji, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokamas šeimos gydytojo paslaugas jie gali gauti tik gydymo įstaigoje, kurioje yra prisirašę.

Pasirinkti miestą

„Į kitą Lietuvos miestą vykstantys studijuoti jaunuoliai gali likti prisirašę ir šeimos gydytojo paslaugomis nemokamai naudotis ankstesnėje savo gydymo įstaigoje, kuri yra jų gimtajame mieste arba mieste, kuriame jie anksčiau gyveno. Vis dėlto situacija, kai netikėtai susirgus ar, pavyzdžiui, dėl medicininės pažymos prireikia šeimos gydytojo, o jis paslaugas teikia kitame mieste, nėra pati patogiausia. Todėl pravartu apsvarstyti galimybę persirašyti į gydymo įstaigą studijų mieste“, – paaiškina Teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Viktorija Klinavičienė.

Taigi jaunuoliams patartina įvertinti medicinos pagalbos prieinamumą, taip pat atstumą, kelionės išlaidas ir laiko sąnaudas, kurių prireiktų dėl jos kaskart vykstant į kitą miestą. Jei atstumas mažas, gali būti patogu likti prisirašius ir gydytis gimtajame mieste, o jei didesnis, racionalu prisirašyti studijų miesto gydymo įstaigoje.

Pasirinkti gydymo įstaigą

Apsisprendus dėl miesto arba norint pakeisti gydymo įstaigą tame pačiame mieste, reikia pasirinkti polikliniką, šeimos medicinos centrą ar kliniką, geriausia – patogiai pasiekiamą, netoli faktinės gyvenamosios vietos.

Klinavičienė atkreipia dėmesį, kad nemokamas šeimos gydytojo paslaugas apdraustieji gali gauti savo nuožiūra laisvai pasirinktoje gydymo įstaigoje, tačiau tik vienoje. Ji gali būti tiek viešoji, tiek privati – svarbiausia, kad ši gydymo įstaiga turėtų sutartį su ligonių kasa dėl šeimos gydytojo paslaugų. Sutartis su ligonių kasomis turinčių šalies gydymo įstaigų ir jų teikiamų paslaugų sąrašas skelbiamas ligonių kasų interneto svetainėje (reikia pasirinkti paslaugą „šeimos gydytojas“).

Prisirašyti gydymo įstaigoje

Nusprendus pakeisti gydymo įstaigą, kitas žingsnis – joje prisirašyti. Tam atvykus į pasirinktos šeimos medicinos įstaigos registratūrą užpildomas nustatytos formos prašymas, pasirenkamas šeimos gydytojas, kartu – psichikos sveikatos centras ir gydytojas psichiatras toje pačioje ar kitoje gydymo įstaigoje. Nepasirinkus psichikos sveikatos centro ir gydytojo psichiatro, žmogus automatiškai priskiriamas tam psichikos sveikatos centrui, kuris turi sutartį su pasirinkta gydymo įstaiga. Prisirašant gydymo įstaigoje su savimi būtina turėti asmens tapatybės dokumentą.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, taip pat paštu arba per kurjerį, pridedant asmens tapatybės dokumento kopiją.

Prisirašymo dokumentų tvarkymas gydymo įstaigose kainuoja 0,29 euro. Jeigu nepraėjus 6 mėnesiams nuo prisirašymo persirašoma į kitą įstaigą, mokama 2,90 euro už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą (šio mokesčio mokėti nereikia jaunuoliams, atvykusiems mokytis į kitą miestą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą).

Gydytis ten, kur prisirašę

Kai tik žmogus prisirašo naujoje gydymo įstaigoje, iš ankstesnės jis automatiškai išbraukiamas. Vadinasi, prisirašęs studijų miesto gydymo įstaigoje studentas nemokamas šeimos gydytojo paslaugas gaus tik joje, o ankstesnėje gydymo įstaigoje – nebe.

Teritorinės ligonių kasos informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: